Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Het laatste nieuws Het laatste nieuws

      
Onze gemeente is ook te volgen op Facebook en Twitter!
Wist u dat.... deze site gemiddeld 35 keer per dag bezocht wordt? In 2017 en 2018 werden er maandelijks tussen de 1000 en 1100 bezoeken gebracht aan onze site (in 2013 was dat 300 tot 500 keer per maand).


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief #11 - 26 juni 2020
Nieuwsbrief #10 - 12 juni 2020
Nieuwsbrief #9 - 29 mei 2020
Nieuwsbrief #8 - 15 mei 2020
Nieuwsbrief #7 - 8 mei 2020
Nieuwsbrief #6 - 24 april 2020
Nieuwsbrief #5 - 17 april 2020
Nieuwsbrief #4 - 10 april 2020
Nieuwsbrief #3 - 3 april 2020
Nieuwsbrief #2 - 27 maart 2020
Nieuwsbrief
In deze onzekere tijd, nu het coronavirus, de onzichtbare vijand, de mens belaagt, hebben wij een nieuwsbrief voor u gemaakt met daarin een aantal mededelingen over hoe we hier als kerkgemeenschap mee omgaan en op anticiperen. Daarin ook een link hoe u komende zondag een korte meditatie kunt volgen van onze eigen kerk.
Klik op de link hieronder.
Nieuwsbrief 1 - Uitzonderlijke tijden

Vrijdag 13 maart
VANWEGE LANDELIJKE MAATREGELEN OM HET CORONA-VIRUS IN TE PERKEN
is vanmiddag besloten om de kerkdiensten in de Eben-Haëzerkerk tot april geheel af te gelasten!
Ook het gezamenlijk eten op vrijdag is gecancelled. Er komen flyers op de kerkdeuren en om 9.45 uur wordt gepatrouilleerd om onwetenden te informeren.
Gastpredikanten worden afgezegd.
De gezamenlijke dienst in de Ger. Kerk op 22 maart gaat ook niet door. Gemeenteleden worden verwezen naar kerkdiensten op tv: dienst ds. De Reuver, EO, Nederland zingt, etc. Er zijn andere kerken die een livestream verzorgen, bijv. Mozaïek033, zodat u toch een kerkdienst thuis mee kunt beleven.
Het bezoekwerk wordt ook stilgelegd (tenzij er grote behoefte aan is en met inachtneming RIVM-adviezen).
ZEGT HET VOORT ... en houd deze website in de gaten voor aangepast nieuws.

OOK GAAN DAAROM NIET DOOR:
-VEENS BAKKIE OP VRIJDAGOCHTEND
-SAMEN ETEN OP VRIJDAGAVOND 27 MAART, 24 APRIL EN 29 MEI
-PAASMIDDAG OP 3 APRIL
-VIERINGEN RONDOM PASEN
-HEMELVAART
-PINKSTEREN


De kerkenraad

A.s. vrijdagmiddag en -avond (14 februari) de Eben-HaëzerFair! Een gezellige tijd voor iedereen! Lekker eten - mits opgegeven - en allerlei bezigheden en Rad van Avontuur in de avond. Win mooie prijzen! Neem (veel) kleingeld mee ... Opbrengst voor de kerk.
 
Folder PKN-kerken Nijkerkerveen
In deze folder, die we huis-aan-huis in het Veen hebben gepoogd te bezorgen, stellen de drie kerken zich voor en geven een inkijkje in de (gezamenlijke) activiteiten. Klik op de folder om deze te openen.


 
Gemeenteavond Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
Donderdagavond 20 juni 2019 om 19.30 uur in de kerk

Opzet van de avond:
Op deze gemeenteavond willen we de gemeente betrekken bij een aantal belangrijke zaken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van onze gemeente. Het gaat om zaken die de kern van ons ‘gemeente zijn’ raken, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de twee andere PKN-kerken in het Veen. Naast ‘Hemelse’ zaken, zoals gebed dat de motor van de gemeente wordt genoemd, komen ook ‘aardse’ zaken aan de orde, zoals de financiële positie van onze gemeente.
We willen deze avond opzetten op een vergelijkbare wijze als de vergaderingen van de kerkenraad vanaf het begin van dit jaar, zodat voor de gemeente ook zichtbaar is hoe de kerkenraad haar werk doet.
We beginnen de avond met een moment van bezinning o.l.v. ds. Bartho Versteeg. Na het zingen van een lied en een gebed ter opening van de avond volgt een schriftlezing. Vervolgens verdiepen we ons samen in een thema (bezinning).
Aansluitend bespreken we de aangegeven thema’s met elkaar, waarover we met elkaar van gedachten wisselen vanuit de bezinning.
Ten slotte sluiten we de vergadering af met dankgebed en voorbede.

De thema’s zullen we plenair bespreken, met gebruikmaking van de beamer.
Bij uiteindelijke besluitvorming over de thema’s acht de kerkenraad het van groot belang vanuit de gemeente te mogen horen hoe men denkt over de verschillende thema’s.
Het is niet nodig u vooraf aan te melden.

Programma:
19.15-19.30   Inloop met koffie of thee.

19.30-19.40  Welkom door de voorzitter   Gert van der Schuur.        

19.40-20.00  Bezinning, met onder meer  schriftlezing, lied en gebed
door ds. Versteeg.                                             

20.00-20.30 Thema 1                                
Samenwerking Veense kerken. Inleiding door onze voorzitter Gert van der Schuur o.b.v. input vanuit het Groot Moderamen (vergadering van de gezamenlijke moderamen). We bespreken de samenwerking op het vlak van onder meer jeugdwerk, themadiensten, toerusting, gemeentegroeigroepen, etc.

20.30-20.45  Pauze            
koffie/thee
                                                                       

20.45-21.15   Thema 2       
Avonddiensten                   
Inleiding door scriba Kees Bos met toelichting financiën door voorzitter van de kerkrentmeesters Alex van de Bunt. Enerzijds gaat het om een
andere opzet van de avonddiensten om meer kerkgangers te trekken, zoals nu al bij de sing-in het geval is. Daarnaast kan een andere opzet, waarbij minder vaak gastpredikanten worden gevraagd, ook een
positieve invloed hebben op de financiële positie van onze gemeente.


21.15-21.35   Thema 3        
Gebed                       
Ria van der Schuur verzorgt de inleiding.

21.35-21.45   Afsluiting                 
Dankgebed en voorbede door ds. Versteeg.
 

25 januari benefietavond in Gereformeerde Kerk voor Christelijk Ziekenhuis Pakistan
In de bergen van Pakistan, niet ver van Afghanistan, staat het Christian Hospital Tank. In dit islamitische land heeft het ziekenhuis al jaren een goede naam in de wijde omgeving. Daarom wordt dit ziekenhuis, ondanks de christelijke identiteit, gedoogd door de autoriteiten. Het ziekenhuis is sterk afhankelijk van donaties uit het buitenland. Het meeste geld wordt besteed aan de medische en verpleegkundige zorg. Daardoor blijven andere doelen, zoals onderhoud, achter.
Begin 2019 gaat Martin van Veen (vader van Irene Kalkman) zich juist voor dit onderhoud inzetten. Hij gaat o.a. reparaties uitvoeren, een onderwijslokaal afbouwen en instructies geven aan het personeel.
Bij zijn vertrek wil hij het ziekenhuis achterlaten met goed technisch materiaal voor de toekomst. Aan het ziekenhuis is gevraagd wat er nodig is. Dit varieert van schroevendraaiers en elektrisch handgereedschap tot een spanningsstabilisator voor het ziekenhuis.
Om dit financieel voor elkaar te krijgen, wordt er o.a. een benefietavond georganiseerd. De volledige opbrengst wordt aan de aanschaf van technisch materiaal besteed. De reis en het verblijf betaalt Martin zelf.
De benefietavond wordt op 25 januari in Nijkerkerveen gehouden. Het belooft een muzikale avond te worden met bijdragen van Gino Kalkman op de piano, zangeres Esther Mijnheer, interkerkelijk jongerenkoor Testify en de band Wakin’.
Verder zal de avond gevuld worden met samenzang en een veiling. Hierbij zullen diverse items, variërend van een heerlijke appeltaart tot een verblijf in een luxueus chalet op Ameland, geveild worden.
De avond op 25 januari begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen, Vrouwenweg  1.

De actie wordt ondersteund door de Stichting Interserve (www.interserve.nl). Giften voor  deze actie kunnen ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL94 INGB 0001 9423 05 t.n.v. van ‘Interserve’ onder vermelding van ‘gereedschap voor ziekenhuis Tank’.
In het kerkblad van december 2018 staan een paar foutjes:
24 december: de kerstnachtdienst begint om 22.00 uur (niet om 20.00 uur)
30 december: in de ochtenddienst gaat ds. H. Schormans uit Amersfoort voor (niet ds. R. Kranen)
1 januari: de nieuwjaarsbijeenkomst start om 10.00 uur (niet om 10.30 uur)

Festival of Lessons & Carols 

Na het succes van vorig jaar vindt er op woensdag 19 december ook weer in de Eben-Haëzerkerk een speciale dienst plaats met een Festival of Lessons and Carols. De aanvang is 18.30 uur.

Voor deze dienst is er een projectkoor samengesteld uit het Amersfoortse Middelpuntkoor en Halleluja uit Nijkerkerveen, beide o.l.v. Theo Hoogenboom, samen met kinderkoor Gospelkidz uit Amersfoort, o.l.v. Esther Ocheng. Diverse gastzangers sluiten zich bij deze drie koren aan en vormen zo het projectkoor ‘Puer Natus Est’.

Wat is het Festival of Lessons and Carols?
Het is een uit Engeland afkomstige traditionele dienst in het kader van Kerst. De lessons zijn lezingen uit bekende bijbelgedeeltes en de carols zijn meestal bekende Engelse kerstliederen. U zult tijdens deze dienst echter ook liederen met Nederlandse, Duitse en Latijnse teksten te horen krijgen. Als rode draad loopt één lied voor samenzang van begin tot eind door de dienst. De overweging wordt altijd gehouden door iemand van de plaatselijke kerk. 
Het projectkoor ‘Puer Natus Est’ (een kind is ons geboren) staat onder leiding van de Amersfoortse dirigent Theo Hoogenboom, die al ruim 30 jaar dirigent is van vele koren. Vanaf 1999 komt hij jaarlijks in actie als dirigent van het projectkoor, wanneer de kerstdagen weer in zicht komen. De samenwerking met Gospelkidz o.l.v. Esther Ocheng is dit jaar nieuw.
Het projectkoor wordt begeleid door organist/pianist Sylvia Schijve, een fluitist en een aantal violisten. De meditatie wordt verzorgd door ds. Bartho Versteeg. Mocht u verhinderd zijn op 19 december, dan kunt u deze speciale dienst ook meemaken op 22 december om 19.00 uur in St. Josephkerk in Hooglanderveen of op 23 december om 16.00 uur in de H. Familiekerk in Soest.
Het koor hoopt natuurlijk op een grote belangstelling voor deze mooie dienst. De toegang is alle keren gratis, wel is er een collecte voor de zending en ter bestrijding van de kosten is er na afloop een collecte bij de uitgang.


Kerk: overzicht van baten en lasten over 2017

Dit overzicht kunt u hier bekijken. In de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld. De jaarrekening ligt voor gemeenteleden ter inzage van 2 t/m 7 juli 2018. Wilt u de jaarrekening 2017 in deze week inzien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Adinda van Bruggen, tel. 245 29 13.


Van de Diaconie: overzicht baten en lasten over 2017

Deze staan online en de stukken kunt u ook bekijken vanaf 2 juli tot 6 juli 2018. Neem dan even contact op met Eddy Veldhuizen.
 


Terugblik op Pasen; Een Nieuwe Schepping

Met Pasen hebben we een hele fijne viering gehad in het @ van de Van Rootselaarschool. Er waren 31 kinderen!
Fantastisch om met zo veel de opstanding van Jezus te mogen vieren. Hij heeft de dood overwonnen en een nieuw begin gemaakt, zoals aansluit op het einde van ons Paasproject van ‘Vertel het maar’.
We hebben geluisterd en gekeken naar het Paasverhaal dat uitgebeeld werd op het viltbord. Met elkaar gezongen en gebeden.
 
Daarna zijn we voor andere aan de slag gegaan. Jezus stierf voor onze zonden omdat hij ons liefheeft, laten wij dan ook elkaar liefhebben!
We hebben kaarten gemaakt voor de zieke kinderen en hun families die verblijven in het Ronald McDonaldhuis in Utrecht. Ook het geld dat de kinderen meenamen is naar dit goede doel gegaan.
We hebben dit dan ook persoonlijk overhandigd in Utrecht bij het Ronald McDonaldhuis. We werden dankbaar ontvangen en hebben onze kaartenslinger gegeven en een mooi bedrag van € 250,00!

Na een rondleiding en veel informatie gekregen te hebben, konden we weer  naar huis. Alle kinderen van de kindernevendienst hartelijk bedankt voor jullie lieve kaarten en mooie donatie! 
Namens de leiding van de kindernevendienst


Op 3 februari 2018 vindt er een benefietconcert plaats in Nijkerk. Tijdens dit concert kunt u genieten van de muziek en verhalen van zanger Christian Verwoerd (& band).

Christian Verwoerd maakt al van jongs af aan muziek en heeft een passie voor het schrijven van liedjes. Vol liefde en overgave neemt hij zijn publiek mee op reis door de Bijbel en zijn geliefde Israël. Hij vertelt over wat God gedaan heeft en nog doet in zijn leven. En met succes, in 2017 stond hij wel 11 keer in de top 1008 op Groot Nieuws Radio, met als hoogste notering nummer 10 met het lied ‘Vol Ontzag’.
Samen met zangeres Erika de With en zijn band verzorgt hij een avondvullend programma.

Benefietconcert
Dit unieke benefietconcert is ten behoeve van Alpe d’HuZes, partner van KWF Kankerbestrijding. ‘Team Nijkerk’, bestaande uit Wim, Christian en Maaike Stam, Henrik van Hoef en Hans en Geeske van Laar, zal naar Frankrijk afreizen om aan dit initiatief mee te doen. Zij fietsen en wandelen meerdere keren de bochten van de Alpe op en zamelen zo veel mogelijk geld in voor KWF. Dit benefietconcert draagt hieraan bij.
Het concert is in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 in Nijkerk, de kerk is open vanaf 19.30 en het begint om 20.00 uur. Tickets (€10,- excl. administratiekosten) zijn exclusief verkrijgbaar via www.truetickets.nl.
Wie is dit biba-armbandje verloren? Op te halen bij Marieke van de Bunt.


Invulling diensten JUNI:
4 juni    
10.00 uur    ds. I. Hoornaar, Ermelo
18.45 uur    ds. G. Boer, Rhenen

11 juni   =Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur    ds. T. Woltinge, Amersfoort
18.45 uur    ds. J. Visser-Sonneveld, Kootwijkerbroek

18 juni    =géén SIEN-dienst!
10.00 uur    ds. I. Hoornaar, Ermelo
18.45 uur    ds. R.J. Kranen, Vriezenveen

25 juni    =Openluchtdienst op het Plein
10.00 uur    ds. W. Bos, Amersfoort
16.00 uur    ds. Joram Oudshoorn, GK Nijkerkerveen

JULI             
2 juli       =Afscheid Kindernevendienst
10.00 uur    ds. ?
18.45 uur    ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
 
De winnende nummers van de lotenverkoop t.b.v. Eben-HaëzerFair op 12 mei 2017:
1)   3962 M. Davelaar Schoolstraat Ballonvaart
2)   4219 Frankje Vaneveld Stofzuiger
3)   5023 Rob Haas Tuinaccesoires
  En nog 37 overige winnaars in willekeurige volgorde  
5403 H. v Dunschoten  
2817 Trudy Saydikhan  
2563 J. van Beek  
4494 A.Veldhuizen  
2921 T. van Soeren  
4071 M. vd Pol Jacob de Boerweg
3991 A. van Breugelen  
5281 Sander  
2664 Sien Cisca
5314 Gerard van Drie  
3276 Marleen vd Kieft  
4369 ?? Hetty Wilgenburg
3836 Ria Ravenhorst  
2603 H. Jansen Wouter Blomstr
4644 H. vd Burg Westphalingsgoed
2862 H. Buitink  
4074 Anne v Deuveren  
4731 Hamza Fam Geurtsen
3239 Tanja Schuur  
2511 J. Melissen  
4509 H. van Dunschoten D. Ruitenbeekstraat
3193 Ali vd Akker  
3195 Reina vd Pol  
4160 D. v Drie  
4776 Frankje Vaneveld  
5377 A. Ham  
2556 L. Konings Gildestraat
4603 Bastiaan Bosman  
4673 A. de Groot B. Kuisstraat
4924 An Anderiesen  
5326 Nel Dunschoten  
4537 K. vd Bunt  
4633 Milande Buhfield  
2788 Janine v Dassler  
5191 Erwin v Ravenhorst  
4367 Hetty Wilgenburg  
2527 Gert de Jong  
 
Uutkiekdag 2017 in Nijkerkerveen

‘Voor goede doelen samen één zijn’
Zaterdag 9 september 2017 is het weer zo ver! De ‘UUTKIEKDAG’ in Nijkerkerveen!
Een dag om naar uut te kieken. Ook dit jaar is er weer veel te doen en te beleven.
Om 10.00 uur gaat alles van start en rond 13.00 uur zal is er een dagpresentatie zijn door burgemeester Gerard Renkema.
 
Het doel van deze UUTKIEKDAG is: voor goede doelen samen één zijn, voor het hele dorp, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom!
 
De netto opbrengst van deze dag is 50% voor de drie PKN kerken in het dorp en 50% voor goede doelen, deze zijn: Club met Elkander - Nijkerk (dit zijn mensen met een verstandelijke beperking), Sint Nicolaas Comité - Nijkerkerveen, Hospice Nijkerk en Dagcentrum ‘Huis van ontmoeting’- Nijkerkerveen.
Het betuur heeft u een veelheid aan activiteiten te bieden deze dag zoals:

 • Nieuw dit jaar: Grasmaaiertrek (o.l.v. stichting grasmaaitrek Midden Nederland).
 • Oldtimer trek.
 • Oldtimer Trekkers en Brommers zullen zich presenteren (voor beiden is ook een tourtocht georganiseerd).
 • Diverse nog niet bekende demo's.
 • Diverse marktkramen, met allerlei snuisterijen en dergelijke.
 • Evangelisatietent met diverse demo's en workshops.
 • Diverse kinderspelen in overvloed.
 • Rondritten met de huifkar.
 • Er zijn bijzondere oude ambachten en beroepen op het terrein aanwezig.
 • Diverse optredens van: De Turfstampers uit Hooglanderveen, Ben Winsink met zijn saxofoon voor KIKA en ook ons plaatselijke muziekkorps Concordia zal van zich laten horen.
 • Ook voor de inwendige mens is op diverse locaties van alles te verkrijgen.

Met de inzet van ongeveer 170 vrijwilligers hopen we 9 september 2017 er weer een onvergetelijk dag van te maken, voor meer informatie ga naar de website www.uutkiekdag.nl.
 
Namens het bestuur van Stichting UUTKIEKDAG Nijkerkerveen


Tekst van het lied dat werd gezongen in de morgendienst van 5 maart 2017 waarin Gerrit van der Schuur (die het lied schreef en componeerde) werd bevestigd tot ouderling/kerkenraadsvoorzitter.

The Anointing                De Zalving (vrij vertaald)

My eyes have seen the Lord.               Ik heb de Heer met eigen ogen gezien
I could not stay outside.                       en kon niet langer buiten blijven staan.    
Did not fear for Pharisees;                   Mijn angst voor de Farizeeërs was ik kwijt;    
Why should I longer hide?!                  waarom zou ik me nog langer verbergen?!    

Standing behind the Master’s feet,        Terwijl ik achter de voeten van de Meester stond,
My wicked heart broke down.                brak mijn zondige hart in gruzelementen.
Pouring out a flood of tears,                   Er volgde een tranenvloed,
His feet were nearly drowned.                Zijn voeten werden er bijna mee overspoeld.     
I wiped them with my locks of hair,        Ik veegde ze af met mijn lange haren
Kissing them tenderly.                            en kuste zijn voeten teder.
I broke the alabaster jar,                        Daarna brak ik de alabasten kruik,    
Perfume smelled preciously.                  De parfum rook buitengewoon lekker.    

I poured it over His head,                       Ik goot het uit over zijn hoofd,
And I poured it over His feet.                  en ik goot het over zijn voeten.        
To prepare for my burial, he said.           “Daarmee bereidt zij mijn begrafenis voor”, zei Hij.
And than came the Words that never     En tóen kwamen de woorden die nooit      
cease.                                                      ophouden.
They echoed like music in my ears:        Ze echoden als muziek in mijn oren:    
Your sins are forgiven, go in peace!        “Je zonden zijn je vergeven, ga in vrede!”
Your faith has saved you, go in peace!    “Je geloof heeft je behouden, ga in vrede!”

 


Gezamenlijk eten in maart is op 24 maart en NIET op 31 maart. Zeg het voort!


Kerkdiensten maart
In verband met de afwezigheid van ds. Versteeg zullen een aantal diensten worden waargenomen.
Op dit moment ziet de invulling er zo uit:

5 mrt.    10.00 uur     ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
              18.45 uur    ds. H.L. Rodenhuis, Kampen

8 mrt.    19.30 uur     ds. A. Groeneveld, Lunteren    -Biddag

12 mrt.  10.00 uur     ds. W. Bos, Amersfoort
              18.45 uur     ds. I. Hoornaar, Ermelo

19 mrt.  10.00 uur    ds. G. Boer uit Veenendaal
             18.45 uur    ds. R.J. Kranen, Vriezenveen
 
26 mrt.  10.00  ds. W. Bos uit Amersfoort
              18.45  ds. I. Hoornaar uit Ermelo     -Zangdienst


2016-26-12  Kinderkerstdienst door de Kindernevendienst
Een leuke viering waarin het kerstverhaal middels een fotoverslag werd uitgebeeld. De kinderen van de Kindernevendienst figureerden in het verhaal en waren even Maria, Jozef, herders en engelen... Lees het verhaal mét de foto's in de pdf.


2016-23-12  Tijd voor OLIEBOLLEN van de Eben-Haëzerkerk uit Nijkerkerveen
Het is weer bijna tijd voor de overheerlijke oliebollen die jaarlijks door de Eben-Haëzerkerk uit Nijkerkerveen worden gebakken. Tientallen getalenteerde bakkers/vrijwilligers gaan na de Kerstdagen aan de slag!
De oliebollen worden verkocht  op verschillende locaties in Nijkerk en Nijkerkerveen.  De verkoop begint op donderdag 29 december en loopt tot en met zaterdag 31 december 2016 om 17.00 uur, mits nog voorradig.
Vanaf  9.00 uur kunt  terecht bij de supermarkten :
- Boni aan het Wheemplein in Nijkerk;
- Jumbo aan het Molenplein in Nijkerk;
- Spar aan de Van Noortstraat in Nijkerkerveen;
- Boni aan het Zandoogje (Corlaer) in Nijkerk.
En bij Van Essen Diervoeders aan de Schoolstraat in Nijkerkerveen.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten:  10 oliebollen voor maar 5 euro, maar… OP is OP!


2016-20-11  Opbrengst Uutkiekdag
Op vrijdag 11 november werden tijdens een gezellige avond in Concordia de Uutkiekdag-cheques uitgereikt. Zowel de diaconie als de kerkrentmeesters ontvingen 1000 euro, net als de twee andere kerken.
Ook een aantal andere organisaties kregen een cheque: bijvoorbeeld Halleluja en het evangelisatiewerk.
Het is prachtig dat het organisatiecomité, gesteund door vele vrijwilligers, niet alleen een heel geslaagd evenement neerzet, maar ook nog eens met 14.000 euro organisaties in ons dorp steunt.
Hulde en dank daarvoor!muziek
Muzikaal uurtje op zaterdag 29 oktober a.s. in de Grote Kerk
Aanvang 19.30 uur

Zaterdag 29 oktober a.s. zal er in de Grote Kerk in Nijkerkerveen een zogenaamd 'muzikaal uurtje' worden gehouden.
We willen graag aan de jongere en jongste generatie (basisschoolleerlingen) gelegenheid bieden hun muzikale kwaliteiten te laten horen aan een breder publiek. Na een - geslaagde - avond voor de generatie die is opgegroeid met liederen van Johannes de Heer nu dus meer een mengvorm van muziekstijlen.
Medewerking verlenen:

 • Muziekgroep ‘Inspiration’, met onder meer “Neem uw plaats” van Gerald Troost

 • Muziekgroep van schoolkinderen onder leiding van fam. De Vreugd met onder meer “Een rivier vol van vreugde”.

 • Peter van Dam (orgel), Anne van de Poll (panfluit) en Daniëlle van de Poll (klarinet) met onder meer “Ik zal er zijn” van Sela.

 • Martine van der Horst (zang) met Kees de Vreugd (piano) en Martine de Vreugd (klarinet).

Samenzang en na afloop tijd en ruimte voor ontmoeting in De Voorpost.
U bent van harte uitgenodigd!


2016-08-28
Het activiteitenboekje dat u bij het kerkblad van september ontvangt, zorgt ervoor dat u het kerkblad een week later ontvangt dan gebruikelijk, om portokosten te sparen.
Daarom hieronder wat gegevens, in chronologische volgorde, zodat u op de hoogte blijft:
De dienst van 4 september:
10.00 uur  ds. W. Schaap, Veenendaal
Lied van de week: NLB146A: 1, 2
Oppas: Aline van de Bunt
18.45 uur  ds. R.J. Kranen, Vriezenveen
2e collecte: onderhoud gebouwen

Zondag 18 september is er een doopdienst
Wanneer je je kindje wilt laten dopen, graag even doorgeven aan ds. Versteeg. De doopzitting is op maandag 5 september a.s. 19.30 uur.

Startzondag 11 september 2016
Het thema van de startzondag is: ‘Deel je leven’.
We volgen het landelijke thema, waarbij de bedenkers van het thema
vertellen hoe ze bij dit thema zijn gekomen:
We delen ons leven met velen. Met gezin,met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen. Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken, maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken, maar die ons nodig hebben. 
Om 9.15 uur is iedereen welkom voor een taartenbuffet!
Vanuit de ontmoeting met een kopje koffie en een taartje starten we zoals gebruikelijk om 10.00 uur de kerkdienst.
Na afloop van de dienst is er koffie en daarna is er een spel voor jong en oud. We zullen net als vorig jaar in kleine groepjes werken. Als je elkaar ontmoet, deel je je leven met elkaar. Na afloop is er in het begin van de middag nog een broodje knakworst voor iedereen.
Het zou geweldig zijn wanneer we met veel gemeenteleden op deze manier het nieuwe seizoen mogen starten! Dus: van harte welkom!

Huwelijk
Rianne Landman en Quincent Ripassa (Schoolstraat 20, 3864 MG Nijkerkerveen) gaan trouwen op zaterdag 3 september. De kerkdienst begint om 15.00 uur. We wensen hen namens onze gemeente een hele mooie trouwdag toe!


Gert en Annette Geurtsen wonnen de ballonvaart met de lotenactie van de Eben Heëzerfair in april jl. Eind augustus verzilverden ze hun prijs:


Uitnodiging

Wat?            kinderworkshop  voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Nijkerkerveen en alle kinderen van de EH-kerk.
Waarom?    ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Eben-Haëzerkerk
Wanneer?   woensdag 14 september 2016
Waar?          in de Eben-Haëzerkerk in Nijkerkerveen
Tijd:             inloop van 13.30 uur tot 16.00 uur
Voor drinken en wat lekkers wordt  gezorgd.
Jij komt toch ook?
Heb je vragen? Bel Jantine Ruitenbeek tel. 033-2570845


Van Moolenbroek concert, zaterdag 17 september, aanvang 19.30 uur.
Dit bijzondere concert wordt gegeven in de Ger. Kerk van Zwartebroek. De kerk is open om 19.00 uur.
Het concert wordt opgedragen aan de familie Van Moolenbroek, die door de jaren heen veel voor het Chr. Gemengd Koor Ex Animo (en ook voor de Zwartebroekse dorpsgemeenschap ) heeft betekend. De heer Van Moolenbroek heeft tijdens zijn leven jarenlang Ex Animo op het orgel begeleid. Zijn vrouw Hennie van Moolenbroek mocht recent vieren dat ze 65 jaar lid is van Ex Animo. Dit laatste is als unicum in de korengeschiedenis te beschouwen.
Het programma is samengesteld in overleg met de jubilaris.
Medewerking wordt verleend door:
 
Trompetduo      Arjan en Edith Post   
Orgel               Jan Post
Vleugel            Henk van der Maten
Solist              Martin Vermeer
Chr. Gemengd Koor Ex Animo
Algehele leiding Dick van Asselt
 
De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.


Jeugddienst 25 september 2016
Zin in een broodje hamburger? Kom dan om 18.00 uur!
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum hopen wij  zondag 25 september 2016 een jeugddienst te houden.
Anne, Jolijn, Krelis, Thijs en Teunette hebben zich ingezet om er een mooie dienst van te maken, met muziek gecombineerd met licht.
Het thema van deze dienst is Geloven=Winnen.
Ga met Jezus en blijf bij Hem, dan zal je merken: Geloven is Winnen.
In deze dienst zal René Ruitenberg (ex-topsporter/schaatser)  enthousiast zijn getuigenis geven over zijn leven met Jezus en hoe dat te combineren is met (top)sport. Hij wil gaan voor Go(u)d!
René heeft ook zijn eigen doel in Namibië, René Kids Centre. Het René Kids Centre wil kinderen hoop geven en helpen ontsnappen aan een uitzichtloos bestaan door aandacht, structuur, onderwijs en liefde te geven. Hoop voor de nieuwe generatie; kinderen een waardig bestaan bieden, maar ook een bevestiging wie ze zijn, dat ze geliefd zijn door God.
Wij willen in deze dienst dan ook een 3de collecte houden, die bestemd is voor dit doel.
Tijdens de dienst willen wij deze opbrengst bekendmaken.
De dienst begint om 18.45 uur, maar om 18.00 uur ben je al van harte welkom om een broodje hamburger te eten!
Iedereen is welkom!
Jeugdouderlingen Jantine Ruitenbeek en Henriëtte Melissen


ZANGAVOND met liederen van Johan de Heer
 
Woensdag 28 september 2016, aanvang: 19.30 uur, in de Grote Kerk van Nijkerkerveen
Gastheer: ds. L.W. van der Sluijs
 
Met medewerking van:
Zangvereniging Halleluja
Zangduo: Geertje Kalkman en Gerard van Beek
Martine de Vreugd: klarinet
Kees de Vreugd: klavecimbel
Gerben Bast: kerkorgel2016-06-22
In de ochtenddienst van 3 juli nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de Kindernevendienst. Thema van de dienst zal zijn "Ga je mee op reis?"
Schriftlezing: Jona 1:1-6 en 3:1-3. De 10 kinderen die dit jaar afscheid nemen, zijn:
Ruben Anderiesen, Thijme Boerema, Jamie van de Burgt, Jens Dirksen, Stefan van Drie, Kaatje van de Ham, Jade van der Male, Gervin du Pree, Marit Ruitenbeek en Melina Willems.
U bent allemaal hartelijk welkom!


2016-04-20
Onderstaand gedicht past bij Pinksteren, omdat Pinksteren het feest is van de geboorte van de kerk. Helaas was het te laat voor het kerkblad, vandaar direct op de website.

De kerk
 
Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was
die ’t licht van Gods heiligheid droeg.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en God om vergiffenis vroeg.
 
Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was
dat ieder de weg wees naar huis.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en ’t licht wierp op Golgotha’s kruis.
 
Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was
die mensen zou vangen voor God.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en deed naar Gods grote gebod.
 
Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was
heel hoog op de bergen gebouwd.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
en ’t Woord bracht door God haar betrouwd.
 
Ik wou dat de kerk ’t licht der wereld nog was,
zo helder, zo vrolijk, zo blij.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.
De kerk……? Maar de kerk, dat zijn WIJ.
 
         E. IJskes-Kooger


2016-04-16
Uitslag van de verloting in de Eben-Haëzer-Fair 2016
De winnende lotnummers van onze jaarlijkse loterij:
2714      Ballonvaart voor 2        Annette Geurtsen
1132      Stofzuiger                     Kees Bos
1762      Tuinaccessoires            Sofie Versteeg
En de overige 37 waar een prijs aan is verbonden:
1868      2730      2506      1386      0050      1716      0587      0229      0062      1673
2122      0047      0972      1405      1814      0430      0157      0815      0418      1503     
0743      1815      1438      1343      1747      0849      0669      2560      1548      2382
1608      2561      0116      2749      2595      2132      0775


2016-04-12
Komende vrijdag, 15 april, is de jaarlijkse verkoopdag, die nu een iets andere invulling krijgt en daarom vanaf nu de Eben-Haëzer-Fair heet. Wel nog altijd even gezellig voor jong en oud met veel activiteiten; samen eten, spelen, geldinzameling via lotenverkoop en verkoop van allerhande waar. Van harte aanbevolen. Tot vrijdag!
flyer EH-Fair


2016-02-28
We hebben een geboortekaartje ontvangen van de familie Schormans uit Workum.
De tekst op het kaartje luidt: "Gods goedheid is als morgendauw, elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw."
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze lieve kleine Josephine Huibertje. Wij feliciteren hen van harte met dit nieuw geluk en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding.
 


2016-02-14 Vrijdag 4 maart a.s. wordt in het kader van 60 jaar Eben-Haëzerkerk een gezellige avond georganiseerd, in de kerk, waarbij wij iedereen die 60 jaar of ouder is, uitnodigen om naar het Zeemanskoor uit Nijkerk te komen luisteren.
Tevens zullen er oude films over 't Veen te zien zijn.
Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk, en deze mag u natuurlijk ook meenemen voor ouders of opa en oma.
Dit alles in het kader van Open kerk in de Veense samenleving. Opgeven kan ook via jmelissen@live.nl onder vermelding van aantal personen en of u vervoer nodig hebt. Bellen kan ook: 033-253 63 20 of 257 16 46 of 257 08 33.

Op zondag 17 april willen wij graag, in een speciale dienst, 60 jaar Eben-Haëzerkerk herdenken, maar hierover zult u nog nadere informatie ontvangen.
In de tweede helft van dit jaar komt er een activiteit voor kinderen en jongeren, ook hierover t.z.t. bericht.


2016-01 In de laatste week van januari wordt op christelijke basisscholen in Nijkerk en omgeving de Kerk-School-Gezins-themaweek georganiseerd. Zoals elk jaar wordt een Bijbels thema centraal gesteld. Deze keer is gekozen voor het thema: Beloofd is beloofd! “Het belooft een mooie dienst te worden”.
De kinderen volgen de Bijbelverhalen van Abraham, de grote gebeurtenissen in zijn leven. Behalve over zijn roeping horen de kinderen over wat God aan hem belooft en dat later ook waarmaakt.
Op zondag 31 januari zal in een aantal kerken het Abrahamproject worden afgesloten met een speciale Kerk-School-Gezinsdienst.
Afgelopen maandag waren de dominees van de drie Nijkerkerveense kerken aanwezig bij de dagopening op de Calvijnschool:

dominees op school


GEBOREN
 
Op 1 januari is Noa Joanne geboren, dochter van Henri en Elvera Stitselaar (Nijkerk)
 

Als wij haar zo zien liggen;
lief, teer en klein
dan doet dat ons beseffen:
dit kan alleen Gods wonder zijn.

 
Op 8 januari is Lieke Sophie geboren, dochter van Alex en Jolanda Verwoerd (Hoevelaken)
 

Het begin van een nieuw leven
ontroerend mooi en klein.
Het is niet te beschrijven
hoe blij we met jou zijn.

 


2016-01 GEZAMENLIJK ETEN

Op vrijdag 29 januari is de telavond van de Actie Kerkbalans. Het samen eten is daarom a.s. vrijdag 22 januari.


2016-01 DOOPZITTING
Maandag 25 januari is er doopzitting. Als u uw kindje wilt laten dopen, dan graag opgeven daarvoor bij onze predikant.


2016-01 NIEUWE AMBTSDRAGERS

Op zondag 24 januari worden er een aantal nieuwe ambtsdragers bevestigd. Wij zijn dankbaar dat zij het ambt willen aanvaarden. Als jeugdouderling Jantine Ruitenbeek uit Nijkerkerveen, als diaken Marieke van de Bunt ook uit Nijkerkerveen, en als kerkrentmeester Rudi Idema, uit Nijkerk.
 
Mogelijke bezwaren kunt u voor 17 januari bekendmaken aan de scriba.
We zijn heel blij met de beslissing van Jantine, Marieke en Rudi hopen op een goede bevestigingsdienst op 24 januari.


2016-01 AKTIE KERKBALANS

De actie Kerkbalans gaat weer van start. Al het materiaal voor de actie Kerkbalans ligt klaar voor diegenen die deze enveloppen weg gaan brengen. U kunt uw pakketje na afloop van de diensten van zondag 10 of 17 januari ophalen in de consistorie.


2016-01 STILTEKRING Vanaf dinsdag 5 januari is er 3 dinsdagen een stiltekring om 19.45 inloop, we starten om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


2015-12 De opbrengst van de oliebollenactie is: € 6.550,- 
Aan het einde van 2015 zijn ruim honderd vrijwilligers bezig geweest om de oliebollenactie tot een succes te maken. De opbrengst was dit keer € 6.550,-. Onze dank gaat uit naar alle die mensen die zich hebben ingezet voor het bakken, vervoeren en verkopen.
Wij hopen ook dit jaar weer een beroep op u te mogen doen.
De Oliebollencommissie
Bekijk ook de foto's


2015-09 Fotoboek

De foto's van de geslaagde startzondag (13sept), de doopdienst (20sept) en het kinderconcert van Marcel & Lydia Zimmer (26 sept) staan in het fotoboek!
2015-05
Elke week nemen de kinderen van de Kindernevendienst collectegeld mee. Dit sparen we en als er genoeg geld gespaard is, wordt er een goed doel gezocht waar we het aan kunnen geven. De afgelopen jaren doneerden we geld aan het Parelhuis in Suriname omdat dit geld aan Gert en Ria vd Schuur gegeven kon worden. Zij zorgden ervoor dat het geld goed terecht kwam. 
Nu Gert & Ria weer in Nijkerkerveen wonen, is er gezocht naar een ander doel. Drie meiden van de kindernevendienst hebben in het afgelopen jaar hun haar af laten knippen en gedoneerd aan Stichting Haarwens. Daarom leek het de leiding van de kindernevendienst een goed idee om het ingezamelde geld aan deze stichting te geven. 

 

Jade, Carmen en Xeliza gingen op zaterdag 30 mei naar het Meander ziekenhuis in Amersfoort om het geld aan te bieden.


2015-06 Fotoalbum
Het fotoalbum is weer gevuld met foto's van het uitje van de Kindernevendienst (20 juni) en het afscheid van de kindernevendienst (28 juni).
Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.


2015-01 Barneveldse krant
Vrijdag 16 januari stond er in de Barneveldse krant een artikel over de Eben-Haëzerkerk.
Klik hier om het artikel te lezen.

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst/afscheid KND
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.