Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Doopdienst 5 mei 2013, 10:00uur, zangdienst 5 mei 2013, 18:45 uur.

Zondagmorgen 5 mei worden er drie kinderen gedoopt: Max Aron Elian Bouw, Jurre Gerwin Mostert en Saar Gerritje Maria Smink

In deze tijd van het 50 dagenproject volgen we de lezing die vanuit dit project aangereikt wordt: Lucas 10:38-11:4. Daarin gaat het over het bekende verhaal van Marta en Maria en daarop volgt dan de vraag van een van de leerlingen van Jezus 'Heer, leer ons bidden'. Jezus reikt dan de woorden aan die wij 'Het Onze Vader' zijn gaan noemen.

Wat mij heel erg opviel in dit bijbelgedeelte was dat het voortdurend gaat om 'vraag en antwoord'. Een leerling stelt een vraag aan Jezus, Marta stelt een vraag aan Jezus, en net voor het aangereikte gedeelte stelt een wetsgeleerde een vraag aan Jezus! Wat me nog meer opviel is hoe Jezus daarop antwoordt! Hij houdt rekening met de intenties waarmee de vragenstellers naar hem toekomen. Voor doopouders én voor iedereen die met opvoeding te maken heeft is dát een les én een bemoediging om mee verder te kunnen.
De liederen die we zingen:   Gezang 435:5/  Psalm 139:1,7/  Gezang 323:1,7,8/ Zingen Geloofsbelijdenis / Gezang 334:1,2,3/ EL 261 ‘Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats’/ Psalm 62:1,4/Kinderlied  EL 459/ EL 393

's Avonds is er een zangdienst met als thema 'vrijheid'. Op 5 mei is dat een voor de hand liggend thema natuurlijk! De dienst is voorbereid door
Marja Overbeek, Nel van Wessel, Aart v.d. Bor en Henk van Dunschoten. Er is een koortje gevormd dat ons zal helpen bij het aanleren van een lied. We zingen liederen uit Johannes de Heer, Gezangen en uit de bundel Tussentijds. We hopen met elkaar op deze manier God te mogen aanbidden en prijzen en te danken voor de vrijheid waarin we mogen leven.

 

Kent u iemand die ook deze
mail zou willen ontvangen?
Stuur dan dit mailtje door. 
Door op de onderstaande link te
klikken kan iedereen zich
aanmelden voor de informatiemail. 
Ik wil me ook aanmelden!
Deze mail gaat vaak over de de
komende kerkdienst waarin ds
B.G. Versteeg voorgaat. En een
enkele keer over iets anders. 
Het is niet noodzakelijk om
gemeentelid te zijn van de
Eben-Haëzerkerk. Iedereen
mag/kan zich aanmelden voor
deze mail. 
 
 

Inloggen


 

Pinksteren
datum en tijdstip 31-05-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst/jeugddienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst/Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 28-06-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst/Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 28-06-2020 om 18:45
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.