Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 

Viering Heilig Avondmaal. 23 juni 2013.

Zondag 23 juni vieren we het heilig avondmaal in beide diensten. We doen dat in gehoorzaamheid aan Jezus die zijn navolgelingen opriep om Hem te gedenken in het vieren van het avondmaal. Hij is aanwezig in brood en in wijn. Het gaat om Hem. Wij mogen bij Hem komen en bij Hem schuilen. Als inleiding op de viering lezen we het verhaal uit Lucas 8 waarin Jezus de storm stilt, nadat hij lag te slapen in de boot, en daarna aan de discipelen vraagt:
'Waar is jullie geloof?'. In de avonddienst lezen we het laatste deel van Lucas 8 waarin Jezus het dochtertje van Jaïrus opwekt uit de dood én een vrouw die al 12 jaar ziek is geneest. Het bijzondere is dat Jezus de ouders verbiedt om ruchtbaarheid te geven aan dit onvoorstelbare wonder.
Liturgie ochtenddienst:
- Lied voor de dienst: Psalm 69:6
- Welkom en mededelingen
- Psalm 89:1
- Bemoediging en groet
- Psalm 89:5
- Gebed
- Zingen Geloofsbelijdenis
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Lucas 8:22-25
- Gezang 345:1,2
- Overweging
- Gezang 345:3,4,5
- Inleiding op avondmaal
- Gezang 458:4,5
- Tijdens avondmaal: telkens één couplet van Gezang 444:1,2,3
- Collecte
- Kinderlied: EL 448
- Dankgebed
- Psalm 121:1,2,3,4
- Zegen

 

Kent u iemand die ook deze
mail zou willen ontvangen?
Stuur dan dit mailtje door. 
Door op de onderstaande link te
klikken kan iedereen zich
aanmelden voor de informatiemail. 
Ik wil me ook aanmelden!
Deze mail gaat vaak over de de
komende kerkdienst waarin ds
B.G. Versteeg voorgaat. En een
enkele keer over iets anders. 
Het is niet noodzakelijk om
gemeentelid te zijn van de
Eben-Haëzerkerk. Iedereen
mag/kan zich aanmelden voor
deze mail. 
 
 
 

kerkdienst/Zendingsdienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 10:00
meer details

kerkdienst/Zangdienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 18:45
meer details

Dankdag
datum en tijdstip 06-11-2019 om 19:30
meer details

kerkdienst/Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 10-11-2019 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.