Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Dit privacystatement (vereenvoudigde versie) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen.

Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
Nieuwekerkstraat 106
3864 EG  Nijkerkerveen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen verstrekt. Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
Waarom zijn deze gegevens nodig
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen en deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bekijk de pdf met het volledige privacystatement.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Jeugdkerk
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Israëlzondag + Jeugdkerk
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Veense prak
datum en tijdstip 05-10-2023 om 17.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-10-2023 om 13.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 24-10-2023 om 13.30 uur
meer details

 
WELKOM
 
ONLINE de dienst volgen
via
Kerkdienstgemist

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.