Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Rekeningnummer van de Kerk Rekeningnummer van de Kerk
Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op onderstaande rekening.
Vermeld s.v.p. ook waarvoor de gift of bijdrage is bedoeld

CvK Hervormde Gemeente Nijkerkerveen Eben-Haëzerkerk
NL27 RABO 0373 7259 22
 
 
Op zondag geopend Op zondag geopend

De Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Kerkstraat 106 is een plaats om samen te komen.
De erediensten op zondag beginnen om 10.00 uur (en een avond-/thema-/zangdienst of sing-in om 18.45 uur).
Iedereen is welkom om in de kerkdienst God te ontmoeten en Hem door liederen, gebeden en de preek te eren en te aanbidden. 

's Ochtends is er kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 3 jaar in de ontmoetingsruimte (De Steiger), achter de kerkzaal.
Kinderen van groep 1 t/m 7 mogen al voordat de dienst begint naar de ruimte van de kindernevendienst gaan of gebracht worden, in het Jeugdhonk. Zij komen tijdens de collecte weer terug.

Nog voor het welkom zingen we het 'lied van de week’ dat op school is aangeleerd. Daarna begint de dienst met een welkom, gevolgd door mededelingen. De paaskaars brandt al en we zingen dan meestal een psalm. Tijdens de liturgie volgen we de zogeheten gereformeerde orde, vertrouwd binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We maken voornamelijk gebruik van het Nieuwe Liedboek.

De inzameling van de gaven wordt na de uitleg en verkondiging gehouden, nadat we het lied na de preek gezongen hebben (in coronatijd bij de uitgang na de dienst). In de dienst van de gebeden wordt de gemeente betrokken bij het danken en voorbeden doen. Onderwerpen voor de gebeden kunnen worden aangereikt. Na de voorbeden volgt een moment van persoonlijk stil gebed. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Na de samenkomst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of limonade te drinken in de ontmoetingsruimte (De Steiger), waar volop gelegenheid is om wat na te praten en met elkaar in gesprek te zijn. Ook is er ruimte voor een persoonlijk gesprek.

De erediensten zijn voor jong en oud, voor heel het huisgezin van God. Vier keer per jaar wordt een Sing In georganiseerd en daarnaast zijn er een aantal themadiensten en diensten voor de jeugd. Dikwijls worden er gezamenlijke diensten georganiseerd, met soms een dienst die in de Gereformeerde kerk wordt gehouden. De kerken in 't Veen werken graag samen.

 
1956 tot nu 1956 tot nu

De kerk is in 1956 ontstaan uit de Hervormde Gemeente Nijkerkerveen en telt nu een kleine 1.200 leden. 

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Jeugdkerk
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Israëlzondag + Jeugdkerk
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Veense prak
datum en tijdstip 05-10-2023 om 17.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 10-10-2023 om 13.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2023 om 10:00 uur
meer details

Gebedskring
datum en tijdstip 24-10-2023 om 13.30 uur
meer details

 
WELKOM
 
ONLINE de dienst volgen
via
Kerkdienstgemist

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.