Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
2019 Kerst

2019 Kerst
Kerst 2019
Vandaag mogen we het kerstfeest vieren. De geboorte van de Heiland. Wat God ons in de adventstijd heeft beloofd: vrede, rechtvaardigheid, vergeving gaat Hij waarmaken. We hebben echter ook gehoord dat God van ons gehoorzaamheid vraagt. En al leven we nu nog in een verwarrende tijd, we mogen zeker weten dat Gods beloften ook ons ten deel zullen vallen. En dat licht, dat lichte leven mogen we zien in de grote kaars op de tafel en de witte bloemen. Ook het paarse antependium heeft plaatsgemaakt voor een wit kleed. Het is vreugde overal. Ere zij God!
 
2019 4e Advent

2019 4e Advent
4e Advent, 22 december 2019
De vierde zondag van advent. Vandaag mogen we horen dat God, de Heer, zijn verblijf verlaat en afdaalt naar de aarde. Hij laat ons niet in de steek. Hij belooft vergeving. Dan zal alle onrecht uiteindelijk uit de wereld gaan. Dat merken we nu nog niet alle dagen. Maar we mogen blijven hopen, verwachten dat wat voorzegd is eens zal gebeuren. Meer dan tweeduizend jaar geleden kwam Jezus als kind in de kribbe, maar Hij zal weerkomen en het licht, dat nu nog klein is, verspreiden over de aarde.
En vandaag zien we al meer licht. Vier kaarsen.
En al meer leven, vier hyacinten, die zullen groeien, en groen en rode vruchten. Rood van liefde! Het heil komt steeds dichterbij!
 
2019 3e Advent

2019 3e Advent
3e Advent, 15 december 2019
Het is vandaag derde Advent, Vreugdezondag.
Dat zien we aan de kleuren van het kleed op de tafel onder het bloemstuk. Er komt wat meer licht.
Maar dan moeten we wel luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft.
God vraagt zich af, in het bijbelgedeelte dat straks gelezen gaat worden, wat Hij ons misdaan zou hebben.
En aan het eind ontdekken we dat we wel weten wat God van ons vraagt.
Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van onze God. Gehoorzaam te zijn.
Maar ondanks onze tekortkomingen laat God ons niet in de steek. Daarom wordt het almaar lichter op de tafel.
En ontvankelijk voor licht wordt hoop levend groen. En toont de aarde groeikracht. Laat het ook lichter worden in ons hart.
 
2019 2e Advent

2019 2e Advent
2e Advent, 8 december 2019
Op deze tweede zondag van Advent lopen we aan tegen onrecht en gedrag van de leidende klasse. Daardoor zal Jeruzalem tenondergaan. Het volk stelt zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is.
Maar God laat ons weten dat Hij allen bijeen zal brengen. Hij zal allen samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei. Hij belooft rechtvaardigheid.
We mogen een glimpje van deze vreugde gaan zien. Er branden twee kaarsen en er komt wat meer leven op de stronk.
Het paarse kleed blijft erbij.
 
2019 1e Advent

2019 1e Advent
1e Advent, 1 december 2019
Vandaag is het de eerste zondag van Advent. We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Advent betekent ‘dat wat komen gaat’.
Het paarse kleed hangt van de lessenaar.
We leven in een chaotische tijd, zoals Jesaja ook in zijn tijd. Jesaja sprak over een stam van Jesse, die tot bloei komt. We zien een stam in het bloemstuk, met een klein stukje bloem. Maar zijn uitspraken worden niet serieus genomen.
Ook Micha leefde in een tijd, waarin niet alles van een leien dakje ging. Vandaag leert Micha ons echter dat God ons perspectief biedt. Micha vertelt ons dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen.
Micha leefde ruim 700 jaar voordat Jezus in de stal werd geboren. En we mogen die belofte ook zien naar de toekomst. Jezus zal terugkomen en regeren over heel de aarde.
Dat was voor Israël toen, maar zeker ook voor ons nu een hoopvol teken in een verwarrende tijd. Om dat kleine hoopvolle teken te benadrukken, mag er een kaars branden.

 
 
2019 Gedachteniszondag

2019 Gedachteniszondag
Gedachteniszondag, 24 november 2019
Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar; een dag waarop wij denken aan de mensen die ons zijn ontvallen.
Een lege plek in ons hart en ons leven, voor de een nog maar kort geleden, voor de ander alweer vele jaren, maar de leegte blijft.
Vandaag maken we die lege plek zichtbaar door hier te zijn, door het licht aan te steken en door samen te zingen en te bidden.
In het liturgisch bloemstuk staan de bloemen in een halve cirkel. Op die manier laten we ons sterfelijke leven zien.
De cirkel lijkt onderbroken, maar … het verbond met de Heer blijft.
Hij maakt de cirkel compleet.
In zijn Licht mogen we verderleven. Dat zien we als alle kaarsen branden. We hebben de afgelopen tijd steeds gehoord over de hoogste Herder, die zal verschijnen bij de voleinding van de wereld. Dan zal het volmaakte komen. En zullen de doden opstaan.
 
2019 Startzondag

2019 Startzondag
Startzondag, 8 september 2019
Alhoewel de zomer nog niet helemaal voorbij is, gaan we vandaag toch een begin maken met het winterwerk in de kerk.
Alle groepen gaan weer aan het werk.
Samen besturen in de kerkenraad.
Samen bijbel lezen en proberen te begrijpen wat we daaruit kunnen leren.
De kinderen op hun niveau in de kindernevendienst.
De ouderen in de gemeente-groeigroepen. Maar ook samen koffiedrinken na de kerkdienst, waar echt iedereen welkom is. Alles gaat weer draaien.
En dat willen we laten zien in het bloemstuk.
Daarin zien we een fietswiel met heel veel fleurige bloemen. Bloemen van allerlei soorten, zoals we in de kerk ook veel verschillende mensen zien.
Jonge en oudere mensen, grote en kleine mensen, mensen met veel verschillende meningen, maar allemaal op zoek naar het goede verhaal. Het verhaal van de Bijbel. Het goede nieuws, dat Jezus onze herder is. We mogen als een grote kudde achter Hem aan.
 
2019 Pinksteren

2019 Pinksteren
Pinksteren, 9 juni 2019
Vandaag mogen we weer het Pinksterfeest vieren. Het begin van de geloofsgemeenschap wereldwijd.
Vuur
het licht dat ontvlamt
warm maakt
inspireert
Pinksteren

In de schikking van het bloemstuk zien we dat het Pinksterfeest op verschillende manieren is belicht.
We kunnen zien en ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe Zijn hand vaak op een verborgen manier in ons leven aanwezig is. Het blad dat de schikking draagt, laat weten dat wij veilig zijn en verder kunnen. De witte bloemen symboliseren hoe de Heilige Geest rond wil gaan in ons leven. Het gras verwijst naar het harde, vreemde geluid dat uit de hemel kwam en klonk als hard waaien. Klimop gaat door heel de schikking heen als uitleg hoe Gods trouw juist op onverwachte momenten daar is.
De rode gloriosa vertellen van de kleur van Pinksteren en zijn een verwijzing naar de vlammende tongen van vuur.
Daarom hangt ook het rode antependium van de lessenaar.
De apostelen en alle andere leerlingen werden vervuld van de Heilige Geest. Niet om het voor zichzelf te houden en verder te zwijgen, maar om het met luide stem door te geven. Vuur verwarmt, verlicht, zet in beweging.
Laat de mensen om u heen versteld staan van het licht en het vuur dat in u brandt.
 
2019 Pasen

2019 Pasen
Pasen, 21 april 2019
Vandaag mogen we het Paasfeest vieren. De Heer is waarlijk opgestaan!
In het bloemstuk op de tafel is het kruis verdwenen. Een grote witte bloem staat in het hart van de twee halve bollen. Teken van blijheid en reinheid. De halve bollen zijn uit elkaar geplaatst omdat we weten mogen dat het graf open is.
De windsels zijn afgeworpen.
In de afgelopen weken hebben we, samen met de kinderen, kunnen horen over mensen in de bijbel die voor een keus geplaatst werden. En uiteindelijk de keus van Jezus om onze zonden naar het kruis te brengen. Hij heeft het volbracht! Onze redding is gekomen. Laten wij samen de keus maken om Jezus te volgen.
 
2019 Stille Zaterdag 2019 Stille Zaterdag
De roos is uit het bloemstuk van Goede Vrijdag gehaald.
 
2019 Goede Vrijdag

2019 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag, 19 april 2019
Vandaag, op Goede Vrijdag, denken we aan het sterven van Jezus en wat Hij voor ons heeft geleden:
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
Aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.
De rode roos symboliseert het lijden van de Here Jezus aan het kruis. Onder het grote kruis liggen dode takken die verwijzen naar Jezus' dood. Rood is ook de kleur van de liefde! Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven.
 
2018 Kerst

2018 Kerst
Kerst 2018
We hebben in de adventsweken gehoord van geloof, hoop en liefde.
Het missen van geloof van Zacharias op een mooie toekomst. God gaf hem als teken dat hij niet kon spreken.
We zagen de hoop van Elisabeth. En de liefde van Maria.
We zien vandaag veel witte bloemen, stralend in het licht van veel kaarsen.

Het Licht breekt door in de geboorte van Gods mensenkind.
Licht breekt door waar mensen Zijn geloof, Zijn hoop en bovenal Zijn liefde leven. De verschillende kaarsen vertellen ons dat ieder op zijn eigen manier een licht mag zijn voor anderen.
 
 
2018 Vierde Advent

2018 Vierde Advent
Vierde Advent
23 december 2018

Op deze vierde adventszondag staat de geboorte van Johannes centraal.
Hij, de zoon van Zacharias en Elisabeth, wordt geboren met een grote taak.
Als Zacharias de naam van Johannes schrijft op een schrijftablet kan hij ook weer spreken.
En zo horen we van de belofte van God en de taak van Johannes als wegbereider.
Hij is een levend teken van Gods licht. De vier kaarsen stralen en dat geeft steeds meer licht. Gods liefde komt uit het verborgene te voorschijn. 
De witte bloemen staan symbool voor die liefde.
 
2018 Derde Advent

2018 Derde Advent
Derde Advent
16 december 2018

Het is vandaag de derde zondag van Advent, Vreugdezondag, en op deze zondag komt Elisabeth in beeld. Niemand weet nog van haar blijde verwachting. Alleen Zacharias, maar hij kan niet praten. Dan komt Maria en ontdekken de twee vrouwen hoe God aan het werk is. Het is een vreugdevolle tijd van verwachting.
In de open handen, verbeeld door twee bladeren, zien we de taak van wegbereider. In de kleur roze op het paarse kleed komt Gods Licht al een beetje dichterbij. En de drie kaarsen mogen dat licht verspreiden.
 
2018 Tweede Advent

2018 Tweede Advent
Tweede Advent
9 december 2018

Op deze tweede zondag van Advent gaat het over Maria. Zij krijgt, net als Zacharias vorige week, bezoek van een engel met een boodschap van God. En ook zij krijgt een teken van hoop en verwachting vanuit de liefde van God.
We zien weer de driehoek van geloof, hoop en liefde. Maria ziet allerlei problemen op haar weg. Dat laten de donkere stenen op het pad zien. Maar de engel vertelt haar dat zij op haar beurt een wegbereider is van de Messias. De witte bloemen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.
Het wordt al lichter door de twee kaarsen die nu branden.
Het paarse kleed en het paarse antependium, tekens van verwachting en inkeer, gaan met ons mee.
 
2018 Eerste Advent

2018 Eerste Advent
Eerste Advent
2 december 2018

Vandaag is het de eerste zondag van Advent. Advent is een tijd van verwachten.
Paar is de kleur van inkeer en verwachten. Het kleed onder het bloemstuk en het paarse antependium zijn daarvan de tekenen.
En vandaag worden we opgeroepen om goed te kijken naar alle kleine tekenen van verwachting. We moeten waakzaam zijn.

Deze zondag staat Zacharias in het middelpunt.
We vernemen hoe hij omging met de tekenen van verwachting. We merken zijn ongeloof van wat beloofd wordt. Hij twijfelt.
Op de tafel zien we een driehoek, tekenen van geloof, hoop en liefde.
Zacharias heeft gehoopt, maar kon het teken van verwachting vanuit de liefde van God niet geloven.
Het kleine stukje groen in de driehoek is een hoopvol  teken. Dat was voor Zacharias, maar zeker ook voor ons een hoopvol teken in een verwarrende tijd. Om dat kleine hoopvolle teken te benadrukken, mag er een kaars branden.
 
 
2018 Gedachteniszondag

2018 Gedachteniszondag
Gedachtenisdienst
25 november 2018

In deze gedachtenisdienst zijn we hier allemaal met een lege plek in ons hart en leven gekomen, een lege plek die soms zo onzichtbaar is voor anderen; voor de een nog maar kort geleden, voor de ander alweer vele jaren, maar de leegte blijft.
Vandaag maken we die lege plek zichtbaar door hier te zijn, door het licht aan te steken, door samen te zingen en te bidden.
Op de tafel een schikking die gemaakt is met in het achterhoofd het gedicht van Bonhoeffer. Hij schrijft in dat gedicht over de leegte die een mens achterlaat na het sterven. De halve cirkel is in het midden leeg. Juist door die leegte niet op te vullen, blijft de verbondenheid met degene die stierf, zegt Bonhoeffer.
Die leegte geeft ook de pijn weer, die daarbij hoort, maar we zien ook het groene, levende materiaal; de gekoesterde herinnering en het goede wat mensen ons gegeven hebben, geeft kracht om te leven. Vanuit de leegte kan er weer nieuwe levenskracht en groeikracht ontstaan.
De rozen symboliseren de momenten dat het weer licht wordt na verlies, het licht van Pasen dat kracht geeft om op te staan en verder te gaan. Bonhoeffer heeft het zo verwoord:
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van die afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost.
Want zolang de leegte werkelijk leeg blijft
blijf je daardoor juist met elkaar verbonden.
Zeg niet: God zal de leegte vullen,
Want geloof mij, dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren,
zij het ook met pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is de scheiding.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe het van tijd tot tijd.
Dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een geborgen schat,
een veilig bezit.
Op zekere dag zal het dan vroeg in de morgen
opnieuw Pasen voor je worden,
net als in het verleden,
een blijvende bron van nieuwe kracht en vreugde
voor mensen.
 
 
2018 Startzondag

2018 Startzondag
Startzondag 9 september 2018

Het is weer voorbij, die mooie warme zonnige zomer …!
We gaan weer aan de slag, thuis, op school, op het werk.

Maar natuurlijk ook in de kerk gaan we weer aan het werk.
De diverse groepen, die met elkaar over de bijbel praten.
De mensen, die het maandelijks diner verzorgen.
De catechisaties voor jongeren en ouderen.
Het koor met het instuderen van nieuwe liederen.
De leden van de kerkenraad die coördineren.
De huisbezoeken, aandacht voor mensen.
En alle andere zaken die niet bij naam genoemd worden.

Samen bouwen we aan een sterke gemeente.
Op de tafel ziet u een aantal stenen, mensen van een gemeente.
Los van elkaar kunnen ze misschien minder betekenen, maar als de stenen bij elkaar gestapeld zijn en het cement van het evangelie zit ertussen, wordt het een sterke burcht.

We zien heel veel verschillende bloemen. Zij laten zien dat we met heel veel verschillende mensen samen kerk zijn. Ieder met zijn eigen talenten, zodat we een verscheidenheid van werkzaamheden op kunnen pakken.
Tussen de stenen zien we klimop als teken van Gods trouw.
Laten we ook dit jaar de krachten bundelen en samen een sterke, krachtige gemeente vormen.
 
2018 Pinksteren

2018 Pinksteren
Pinksteren 2018
20 mei 2018
Op het Pinksterfeest waren allen bijeen.
Uit de hemel klonk een geluid als een hevige windvlaag.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden, zich op een ieder van hen neerzetten,
en hen vervulden met de Heilige Geest.

Vandaag mogen we het Pinksterfeest vieren, het begin van de kerk
wereldwijd.
In het bloemstuk zien we gloriosa. Dit beeldt de vlammen uit, die
zich als vuurtongen op de discipelen neerzetten.
Het rode antependium hangt daarom ook aan de lessenaar.
In de boomschijven is de kracht van de boom nog te herkennen.
Elke ring staat voor groeikracht, sommige schijven hebben een barst, die ons eraan herinnert dat kracht ook te maken heeft met kwetsbaarheid van ons bestaan, over het leven dat niet recht verloopt.
Jezus had ons de Heilige Geest beloofd toen Hij naar de hemel,
naar zijn hemelse Vader, ging. Hij laat ons niet alleen, zeker niet als we in ons leven moeilijke tijden doormaken.
De rode rozen laten ons de volheid van Zijn liefde en trouw zien.

Sta in je kracht,
zie, hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op,
Gods levensgeest blaast kracht in.
 
2018 Pasen

2018 Pasen
Pasen 2018
1 april 2018
O Heer! wat een morgen,

toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat Uw gemarteld lichaam had geborgen
en engelen juichten in een overwinningslied!
 
Het kruis op de tafel is ontdaan van alle donkere elementen.
We zien een palmblad als teken van onsterfelijkheid en eeuwigheid.
Zuiverheid wordt gesymboliseerd door witte bloemen, een wit kleed en een wit antependium.

God de Vader beloont de gehoorzaamheid van Jezus met het grootste wonder.
Jezus mag opstaan uit het graf en voor altijd leven.
Gods Liefde heeft gewonnen en iedereen die voor Jezus kiest mag leven met Hem.
Voor iedereen die het Paaswonder aanneemt wordt het leven goed.
GOED VOOR ALTIJD.
 
2018 Stille Zaterdag

2018 Stille Zaterdag
Stille Zaterdag
31 maart 2018
 
2018 Goede Vrijdag

2018 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag
30 maart 2018
Goede Vrijdag. We denken aan het sterven van Jezus.
Op de tafel zien we het kruis als symbool van Jezus’ lijden.
Een paars doek en de stenen symboliseren de soberheid, inkeer en verlatenheid. In het bloemstuk rode rozen als teken van het bloed van Christus.

Voor de stenen ligt een palmblad. Jezus ging de weg naar Jeruzalem en werd onderweg bejubeld met palmtakken als teken van overwinning.
Maar … rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.

Wie zal kunnen weten wat U hebt gevoeld:
van God en van mensen totaal verlaten,
de zwaarte, de diepte, het spotten en haten,
de straf, die in wezen voor mij was bedoeld.
 
2017 Kerst

2017 Kerst
1e kerstdag
Maandag 25 december 2017
Kerstfeest.
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen,
dat zien we in de uitbundige witte schikking.
Het antependium is ook wit.

De hemel raakt de aarde
een Kind ons geboren
Zoon ons gegeven
gewikkeld in doeken
deze koning van de vrede
Engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt
 
2017 4e Advent

2017 4e Advent
4e Advent
Zondag 24 december 2017
Op de vierde zondag van de advent horen we over de allesomvattende liefde van God voor alle mensen. Ook Jona heeft dat ervaren.
De losse verspreide verschillende schelpen laten zien dat God van alle mensen houdt, hoe verschillend iedereen ook is. En sommige schelpen zijn aan de buitenkant wat minder mooi, maar binnenin is een ongekende schoonheid te zien. Iedere schelp, ieder mens is
uniek en waardevol.
Het antependium is nog paars, evenals het kleed op de tafel.

Op de weg van vrede
Daar raakt de hemel de aarde
God kom met Uw geest
Doe Uw stralende licht
over ons gaan
 
2017 3e Advent

2017 3e Advent
3e Advent
Zondag 17 december 2017
Op de derde zondag van de advent is de kleur roze; midden in de donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We zien dat in het roze kleed dat over het paarse ligt. Deze zondag wordt ook wel Vreugdezondag
genoemd. We horen verder over Jona. Hoe hij opnieuw opdracht krijgt om te doen wat God van hem vraagt. Hij moet zich omkeren, bekeren.
God wil steeds met ons verder. Hij wil ons vergeven. De Verlosser is op de aarde gekomen om ons richting te geven ons tot God en de naaste te wenden.
De boog in de schikking maakt de verbinding tussen God en mensen zichtbaar.

De hemel raakt de aarde
Waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt
In woorden van zegen
Daar raakt de hemel de aarde
God kom met Uw geest
Opdat wij goede woorden spreken
 
2017 2e Advent

2017 2e Advent
2e Advent
Zondag 10 december 2017
Op deze tweede zondag van Advent gaan we verder met het verhaal van Jona. Vorige week zagen we hoe Jona niet deed wat God van hem vroeg. Maar God blijft hem en ook ons vasthouden. De redding is nabij.
Straks zien we het symbool van de redding in wat de kinderen meebrengen. Maar ook in het bloemstuk op de tafel zien we dat de redding tot ons komt. De witte lelie staat symbool voor de zuiverheid van Maria en de rode bloem voor het ontvangen van Gods Geest.
Het paarse kleed en het paarse antependium blijven bij ons.

De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen
onder de mensen
altijd weer
raakt de hemel de aarde
God kom met Uw geest
Open ons voor Uw aanwezigheid
 
2017 1e Advent

2017 1e Advent
1e Advent
Zondag 3 december 2017
Het is vandaag de eerste zondag van Advent. Een tijd van verwachting en
uitzien naar wat komen gaat. Het antependium en het kleed onder het bloemstuk zijn paars als teken van inkeer en verwachting.
In de Kindernevendienst wordt verteld over Gods liefde voor de mensen.
Hij houdt ons vast. Dat zullen we straks zien in het symbool waarmee de
kinderen weer in de kerk komen.
Het bloemstuk laat ook de verbinding met God zien.
Een gebogen palmblad met een smalle punt symboliseert de verbinding
tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een
komvorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest
van de mensen. Maar in de geschiedenis van Jona, waarover we in deze
Adventstijd horen, moet nog heel wat gebeuren voordat Jona zich richt naar
wat God van hem vraagt.
Als zichtbaar teken van de Geest zien we een rode bloem in iedere
schikking.
 
2017 Gedachteniszondag

2017 Gedachteniszondag
Gedachteniszondag 2017
Vandaag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, willen we de namen noemen van hen die in het afgelopen jaar zijn gestorven.
In dagen van rouw lijkt het licht verduisterd. We spreken in tastend geloof uit dat dit niet het einde is.
Maar dat God een God van levenden is.
Daarvoor staat de krans in het bloemstuk symbool. De verbondenheid met Christus is oneindig.
Om de krans is een zwart lint gedraaid, omdat dit ook een donkere periode in ons leven is.
In de krans is een witte roos geplaatst als teken van de opstanding van Christus. Hij is voor ons gestorven en weer opgestaan. Hij is de levende.
De krans staat op een voetstuk van hedera. Hedera staat voor trouw en onsterfelijkheid.
In de voet van het bloemstuk zitten witte bloemen als teken van zuiverheid. Het bij God horen.
Wij mogen geloven, dat onze dierbare gestorvenen ons zijn voorgegaan naar de bruiloft van de Heer.
 
2017 Startzondag

2017 Startzondag
Startzondag 2017
Vandaag maken we weer een start met een nieuw winterseizoen in onze kerk. Samen mogen we de handen uit de mouwen steken om allerlei verschillende bezigheden gestalte te geven.
We doen dat ook met veel verschillende mensen. We hebben dit uitgebeeld met veel kleurige bloemen in kannen. Grote en kleine bloemen, en hoge en lage bloemen, net zo verschillend als de mensen in onze gemeente.
Daarnaast een lege stoel, met vast een knipoog naar volgende week, de kerkproeverij, als symbool om bijvoorbeeld je buur, je naaste uit te nodigen, zomaar voor een kop koffie, een gesprekje, of een luisterend oor voor de ander. Een onderlinge verbondenheid, die het gevoel van veiligheid in de buurt en de kerk vergroot. De hedera geeft de trouw van God aan. Met vertrouwen kunnen we starten om ruimte te maken voor de ander en ons zelf.
Heer, open onze ogen, zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons zo nodig heeft.
Heer, open onze oren, zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal verteld.
Heer, open ons hart, zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging, zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen, zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.

 
 
2017 Pinksteren

2017 Pinksteren
Pinksteren 2017
Pinksteren is het begin van de geloofsgemeenschap.
We zien een bol van mos. Wij mensen worden bij elkaar gehouden door de kracht van de Heilige Geest, zoals het mos bijeengehouden wordt.
De rode gloriosa erboven verbeeldt de tongen van vuur. Het vuur van Pinksteren, dat ons inspireert en warm maakt.
Rood als symbool van feest, vuur van de Heilige Geest.
Laten we samen in vuur en vlam staan door Gods Woord.
 
 
2017 Pasen

2017 Pasen
Paasmorgen 2017
Op de eerste dag van de week blijkt het graf open; er is een nieuw begin!
Het kruis is met Pasen de verwijzing naar De Opstanding en Het Leven.
Bloeiende ranken en groene klimop maken van het dode kruis een levensboom.
De steen is weggerold, het graf is open.
Witte bloemen, een wit kleed en een wit antependium. Tekenen van feest en vreugde. Jezus leeft en wij met Hem!
Wees blij omdat het weer Pasen is geworden!
 
 
2017 Stille Zaterdag

2017 Stille Zaterdag
Stille Zaterdag 2017
Het zwarte kleed is weggehaald. We zijn stil bij het kruis.
 
2017 Goede Vrijdag

2017 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 2017
We denken aan het sterven van Jezus. Rond het middaguur duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Op de tafel een kruis, symbool van Jezus’ lijden.
Het zwarte doek symboliseert de verlatenheid, duisternis en rouw. Onder het kruis en de stenen ligt jute, toonbeeld van soberheid en inkeer.
 
2016 Kerst

2016 Kerst
Kerst 2016
Met Kerst is het Woord van God onder ons komen wonen.
Verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld.
Daarmee is het niet klaar, het is een begin…
Zijn geloof, Zijn hoop en Zijn liefde blijven aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze. Dat het licht is geworden zien we in de witte bloemen.
 
 
2016 Vierde Advent

2016 Vierde Advent
4e advent 2016
Tegen de driehoek van geloof, hoop en liefde, zien we bloemen komen uit het verborgene. Gods liefde groei, ook al is het voor ons nog vaak verborgen.
 
2016 Derde Advent

2016 Derde Advent
3e advent 2016
Tegen de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we twee bladeren, symbool van open handen, waarmee we dienstbaar zijn.
Op deze vreugdezondag licht het paars op tot roze.
 
 
2016 Tweede Advent

2016 Tweede Advent
Tweede advent 2016
Tegen de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een pad van donkere lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen trouw zijn aan elkaar.
Paars kleed, teken van inkeer en verwachting.
 
 
2016 Eerste Advent

2016 Eerste Advent
1e advent 2016
Een driehoek, teken van geloof, hoop en liefde, heeft een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei.
Een hoopvol teken in een verwarrende tijd.
God heeft ons een nieuw begin beloofd.
 
 
2016 Eeuwigheidszondag

2016 Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag 2016
Herdenken van de mensen die in het afgelopen jaar zijn gestorven.
De wilgentenen komen vanuit alle hoeken van het bloemstuk. Bovenaan zijn ze bij elkaar gebonden: bijeengebracht.
De linten gaan van de kaarsen, voor iedere overledene een, naar de paaskaars. Naar het licht van Christus.
De witte bloemen zijn een teken van zuiverheid.
 
 
2016 Startzondag

2016 Startzondag
Startzondag 2016
Twee kringen, groene cirkels met weinig kleur, verbonden met een ijzeren ketting, verbeelden hoe je opgesloten kunt zitten in een kringetje.
Vastgelopen in luxe, prestatiedruk, oordelen en angst.
Een bloemstuk vol van kleur verbeeldt de vrijheid en openheid waartoe we als gemeente geroepen zijn. Ruimte voor ieders kleur, vertrouwen je te durven openen omdat God ons daartoe bevrijdt en blijft bevrijden.
 
 
2016 Pinksteren

2016 Pinksteren
Pinksteren 2016
Een hart omringt door rode bloemen.
Het hart symboliseert liefde.
Rood, de kleur van feest, vuur van de Heilige Geest.
Drie lichtpuntjes in het bloemstuk: de vuurtongen, die zich verspreidden.
Drie als teken van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
 
2016 Pasen

2016 Pasen
Pasen 2016
Het graf is open; windsels hangen aan het kruis.
Witte bloemen in een lentetuin.
 
 
2016 Stille Zaterdag

2016 Stille Zaterdag
Stille Zaterdag 2016
(geen tekst)
 
2016 Goede Vrijdag

2016 Goede Vrijdag
Goede vrijdag 2016
Een grandioos visioen, van een wereld zonder haat en zonder angst, is op de heuvel doodgebloed.
Bloemen verkleuren tot purper en verdriet. Onze wereld is met doornen omkranst.
 
 
2015 Kerst

2015 Kerst
Kerst 25-12-2015
Kerst: Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. (Jesaja 11: 1 - 5)
De kerstroos bloeit vanuit de wortels van de stronk.
Een wit kleed.
En een grote witte kaars brandt vol vreugde over het licht van Kerst.

 
 
2015 4e Advent

2015 4e Advent
Vierde advent 18-12-2015
God ziet om naar ons mensen en houdt zich aan zijn belofte.
Het Licht neemt vorm aan.
God wil bij de mensen wonen, klein en kwetsbaar.
De granaatappels zijn teken van vruchtbaarheid.
Het Licht van de verwachting breekt door.
Vier kaarsen branden.
 
 
2015 3e Advent

2015 3e Advent
Derde advent 11-12-2015 
Het is vreugdezondag.
De twee strelitzia’s in het bloemstuk staan symbool voor twee vrouwen, Maria en Elisabeth, 
die door de ontmoeting met elkaar vervuld worden door de Heilige Geest.
Tussen de stronk aan de voet van de strelitzia zit een witte roos, nog dicht en enigszins verborgen.
Gods belofte gaat in vervulling, maar is nog niet te zien.
De roze kleur laat  het doorbreken van Gods licht in de adventstijd zien.
Drie kaarsen gaan branden.
 
 
2015 2e Advent

2015 2e Advent
2e advent 4-12-2015
We mogen zeker weten dat de Messias komt.
Toch is er twijfel, nu en ook in de tijd van Jezus. 
Johannes vroeg zich ook af: Bent U de Messias die komen zou?
De lelies zijn het symbool voor de twijfel. Em ook de roze en witte roos laten twijfel zien.
Maria echter twijfelde niet!
Een paars kleed als teken van inkeer en verwachten.
Twee kaarsen zullen branden.
 
 
2015 1e Advent

2015 1e Advent
1e advent 27-11-2015
Een open geslagen bijbel, omringt door magnolia en rododendron.
Uit de gang van zaken in de natuur leren we wanneer de zomer komt.
Zachte krachten, de knoppen aan de bomen maken alle verschil.
Daar waar mensen anders leven en in hoe mensen er zijn voor elkaar met woorden en daden.
We moeten leren uit Gods woord om klaar te staan, want de Mensenzon komt onverwacht.
De stronk is als de stamboom voor het geslachtsregister van Jezus. Wat zijn Zijn wortels en waar komt Hij vandaan?
Paars is een teken van inkeer en verwachting.
 
 
2015 Eeuwigheidszondag

2015 Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag 20-11-2015
Een ronde boomschijf met daarin de jaarringen.
Iedereen, jong of oud, heeft een aantal jaren geleefd net als deze boom.
Op de schijf ligt een kruis als verbinding tussen hemel en aarde.
De witte bloemen staan voor zuiverheid, de paarse voor verdriet en rouw.
De klimop symboliseert trouw en sempervivum als beeld van eeuwig leven.
Op de schijf een schelp met water. Water herinnert aan de doop, aan het leven en aan wedergeboorte.
Alleen wie geboren wordt uit water en geest is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan.
 
 
2015 Startzondag

2015 Startzondag
Startzondag 2015
We gaan weer aan de slag…
In het bloemstuk twee armen. De open houding laat een open ontvangende vorm zien.
De armen zijn bekleed met groen, kleur van hoop en toekomst.
Binnen de armen van Jezus mogen we thuiskomen, nu en in de toekomst.
De cirkel onderaan laat zien dat we weggaan en weer thuiskomen.
De cirkel is letterlijk en figuurlijk rond en omwikkeld met rood, de kleur van de LIEFDE.
God wil ons omarmen en in Zijn liefde thuis laten komen, zodat we het werk in de kerk samen kunnen doen.
 
 
2015 Pinksteren

2015 Pinksteren
Pinksteren 23-5-2015 
Rood is de kleur van Pinksteren, symbool voor feest, liefde van God,
vuur van de Heilige Geest.
De rode cornustakken gaan onderaan de vaas als door de wind gebogen de vaas in vullen hem en buigen dan vol vuur van het evangelie en gedreven door de Heilige Geest aan de bovenkant de vaas uit de wereld in.
 
 
2015 Pasen

2015 Pasen
Paasmorgen 5-4-2015 
De Heer is opgestaan.
De balans is hersteld. Kruis en dood zijn verslagen.
Het kruis is neergehaald.
Blijheid en reinheid van het open graf.
Er zijn witte open  bloemen en witte kleden.
Alles getuigt van de opstanding van Jezus.
 
 
2015 Stille Zaterdag

2015 Stille Zaterdag
Stille Zaterdag 4-4-2015
Het zwarte kleed is weg; paars kleed is neergelegd.
De pluimen zijn weg.
Het is stil.
 
 
2015 Goede Vrijdag

2015 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 3-4-2015
Jezus is aan het kruis gestorven.
De wereld is in onbalans gekomen met kruis en dood.
Rode en paarse bloemen als tekenen van bloed en rouw.
Het zwarte kleed als teken van dood en verlatenheid.
 
 
2014 Kerst

2014 Kerst
Kerst 2014
Boven aan het venster is een ster zichtbaar. De wijzen volgden de ster.
Blijde verwachting wordt intense vreugde van ontvangen heil.
Er is licht gekomen, zichtbaar in de grote kaars.
 
 
2014 3e Advent

2014 3e Advent
3e advent 2014
Het is vreugdezondag.
Er zijn roze kerststerren en 3 kaarsen. Meer licht.
 
 
2014 2e Advent

2014 2e Advent
2e advent  2014
We wachten op de komst van het licht en denken erover na.
Het bloemstuk blijft sober.
Door het venster kijken we uit naar de komst van Gods Zoon.
Er is wat meer licht van twee kaarsen en witte kerststerren.
 
2014 1e Advent

2014 1e Advent
1e Advent 2014
Het bloemstuk oogt sober. We zijn in blijde verwachting, maar nog is het niet waarneembaar.
De stronk in het bloemstuk is ontleend aan Jesaja 11, de stronk van Isaï.
Dat we nieuw leven verwachten, is te zien aan de bloembol.
Door het venster kijken we uit naar de komst van Gods Zoon.
Een klein beetje licht van een kaars.
 
 
2014 Eeuwigheidszondag

2014 Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag 23-11-2014
In dagen van rouw lijkt het licht verduisterd.
In tastend geloof spreken we uit dat dit niet het einde is, maar dat God een God van levenden is.
De gebroken spiegel symboliseert de mensen die wij gedenken, gevat in de cirkel van oneindigheid.
Het zwarte kleed geeft duisternis en diepste rouw weer.
Het wit van de lelies laat vreugde, onschuld en zuiverheid zien.
Ook symbool van de opstanding en Gods vertrouwen.
Het licht van de kaars is teken van de Goddelijke aanwezigheid.
 
 
2014 Startzondag

2014 Startzondag
Startzondag 2014
Uitgangspunt is Geloof, Hoop en Liefde.
De Bijbel staat symbool voor geloven.
Het anker is een teken van hoop. We mogen steeds nieuwe hoop houden.
Liefde wordt uitgedrukt door de rode rozen.
Onder het bloemstuk ligt zeildoek.
In al onze diversiteit hopen we in het komende jaar de wind in de zeilen te houden.
 
 
2014 Pinksteren

2014 Pinksteren
Pinksteren 2014
Vuur! Het licht dat ontvlamt. Warm maakt. Inspireert!
Het vuur, dat mensen aaneensmeedt, zien we in de rode bloemen.
De apostelen en alle andere leerlingen werden vervuld van de Heilige Geest.
Zij hielden dat niet voor zichzelf, maar gaven het met luide stem door.
Laat de mensen om u heen versteld staan van het licht en het vuur dat in u brandt.
 
 
2014 Pasen

2014 Pasen
Pasen 2014
De Heer is opgestaan!
Het graf is leeg, de steen is weggerold.
Het graf is gemaakt van takken, die gebogen zijn in de vorm van een vis.
De windsels liggen opgerold naast het graf.
Jezus was aan het begin van zijn leven in doeken gewikkeld in de kribbe en aan het eind van zijn leven heeft Hij zich ontwikkeld tot de mens zoals God heeft bedoeld.
Witte bloemen, een wit kleed. 
God geeft nieuw leven, zijn weg gaat verder dan de dood.
 
 
2014 Goede Vrijdag

2014 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 2014
Jezus is gestorven aan het kruis, voor ons!
Hij is begraven en een grote steen is voor het graf gerold.
De vorm van de takken duidt op het graf. En daarvoor de steen.
Bij het graf een doornenkroon, symbool voor het lijden dat aan de graflegging voorafging.
 
 
2013 Kerst

2013 Kerst
Kerst 2013
Er is Licht! Jesaja benadrukt de vreugde om de komst van de Heer.
Dit licht hebben we nodig om de donkere achtergrond van Johannes te kunnen aanhoren.
De koning die verschijnt, blijkt ook de lijdende knecht des Heren te zijn.
Maar ook het omgekeerde geldt, dat de lijdende knecht, de verachte en versmade mens, de koning van God is. We zien het wonder van Gods liefde voor de aarde.
Licht: witte bloemen, een witte kaars en witte kleden. Licht, feest, reinheid.
En de kroon?… de kroon van de Koning…, is op onze reis meegegaan!
 
 
2013 4e Advent

2013 4e Advent
4e advent 2013
In afwachting  van de komst van de Heer, de Koning. De kroon laat dat zien.
Micha, de profeet, wijst de weg naar Bethlehem in Efrata. Van daar zal iemand voortkomen die over heel Israël zal regeren.
Uiteindelijk zullen we verlost worden van verdriet, zorgen en pijn.
Dan zal blijken dat we nooit alleen zijn. Hij zal onze Koning zijn.
 
 
2013 3e Advent

2013 3e Advent
3e advent 2013
Vreugdezondag. Het feest komt eraan. Micha verkondigt hoop: Ik zal alles bijeenbrengen.
Het aspect van advent, van de verwachting waarin wij leven: dat we vooruitlopen op wat komt. God is ons kompas, we zijn nooit alleen.
Dat we al dichter bij het Licht van Kerst zijn, zien we aan de kleur roze. Er gloort wat licht door het paars. De kroon van die Koning van Israël blijft aanwezig.
 
2013 1e Advent

2013 1e Advent
1e Advent 2013
We horen over de Koning die komt.
De kroon staat symbool voor de Koning.
Micha vertelt hoe mensen zich zonder aarzeling toe-eigenen waar ze hun zinnen op hebben gezet. Dan ontstaat chaos, onrecht en geweld. Je kunt je afvragen of er hoop is. Maar de Koning komt!
Die witte bloemen zijn symbool voor de weg die God ons wijst.
Het paarse kleed beeldt ingetogenheid en boete uit.
 
 
2013 Eeuwigheidszondag

2013 Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag 24-11- 2013 
De bloemen maken een halve cirkel, dit verbeeldt zo ons sterfelijke leven. 
De cirkel lijkt onderbroken, maar het verbond met de Heer blijft.
Hij maakt de cirkel compleet. 
In zijn Licht mogen we verderleven.
 
 
2013 Startzondag

2013 Startzondag
Startzondag 2013
Twee schoenen, wandelschoenen. Zij geven aan dat we weer startklaar staan voor een nieuw seizoen vol activiteiten.
Schoenen gevuld met allerlei bloemen. Een bonte verscheidenheid, zoals ook de gemeente een bonte verscheidenheid is. Samen op weg om te werken in de wijngaard van de Heer.
En al lopend zullen we mensen ontmoeten.
 
2) Om het samen op weg gaan te benadrukken, krijgt u bij de uitgang per gezin een boeketje bloemen mee.

 
 
2013 Pinksteren

2013 Pinksteren
Pinksteren 2013
Pinksteren betekent rood, vuurtongen, vervuld worden van de Heilige Geest.
De apostelen werden vervuld door de Heilige Geest en hielden dat niet voor zichzelf.
Ze gaven het met luider stem door.
De cirkel staat symbool voor actie binnen in de mens.
Maar de Geest breekt naar buiten en gaat verder. De gerbera’s zijn daarom deels buiten de cirkel geplaatst.
De Geest laat zich niet opsluiten in de mens.
Laat de mensen om u heen versteld staan van het licht dat in u brandt.
 
 
2013 Pasen

2013 Pasen
Pasen 2013
Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan.
Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord.
We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van (lava)stenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken.
De witte windsels zijn opgerold.
Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.
Draag dat Licht mee in je hart, op je handen, op je levensweg.
 
 
2013 Lijdenstijd

2013 Lijdenstijd
Goede Vrijdag 2013
 
 
2012 Eeuwigheidszondag

2012 Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag 2012
Zegen van Sint Patrick:
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
En de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen.
En de Heer zij boven u om u te zegenen,
Zo zegene u God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 
 
2012 Startzondag

2012 Startzondag
Startzondag 2012
Een fiets met een mand vol bloemen; stevige bloemen, tere bloemen, felgekleurde, opvallende bloemen en zachtgekleurde bloemen, in een bonte verscheidenheid bij elkaar.
De mand met bloemen staat voor de gemeente. Met recht een veelkleurige verscheidenheid aan mensen!
De fiets betekent: ...in beweging komen ... de vaart erin! En achterop een koffer met verschillende bloemen. Als teken van mensen die een stuk met ons meereizen.
 
 
2011 Goede Vrijdag

2011 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 2011
Centraal op deze dag staat het lijden en sterven van Jezus.
Maar de viering vindt tegen de achtergrond van Jezus' verrijzenis plaats, want God is een God van levenden en niet van doden. Daarom wordt deze dag Goede Vrijdag genoemd. 
Centraal staat het kruishout. De rode roos verbeeldt het bloed van Jezus. De doornenkrans herinnert ons aan Zijn lijden.
 
 
2010 Kerst

2010 Kerst
Kerstfeest 2010 
Vandaag is het feest, kerstfeest. Het witte kleed hangt over de tafel.
We mogen de komst van de Messias vieren. Hij wil bij ons zijn.
Licht wil in ons wonen, ons tot leven wekken.
Immanuël, God met ons, kom!
 
 
 
2010 4e Advent

2010 4e Advent
4e adventzondag 2010
Nog even en het is kerstfeest, vandaag vierde zondag van advent.
Maria krijgt van de engel Gabriël de goede boodschap. Zij raakt in verwarring, maar krijgt te horen: 
Ga op weg, laat je raken door een ontmoeting.
En dat gaat ook voor ons op.
 
 
2010 Pasen

2010 Pasen
Pasen 2010 
Het feest van de opstanding.
De opdracht om aan het kruis te sterven is met diepe liefde volbracht.
Jezus is opgestaan!
Het graf is leeg, de windsels liggen ernaast.
Op de tafel ligt het witte kleed. Wit maakt in de kerk altijd duidelijk dat het heil van de andere kant komt, van de kant van de Heer!
Wit is ook de kleur van blijdschap, van feest van reinheid .
Laten we blij feestvieren vandaag omdat de Heer is opgestaan. Halleluja!
 
 
2010 Goede Vrijdag

2010 Goede Vrijdag
Goede Vrijdag 2010
 
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst/afscheid KND
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.