Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Kerkdienst, 2 juni 2013, 10:00uur. Kerkdienst, 2 juni 2013, 10:00uur.

 

Hoe kun je iets bereiken bij een ander?
Als je wilt dat iemand iets voor je doet,
hoe krijg je dat voor elkaar?
Heel globaal twee manieren:
. je zwakte aangeven en dat je de ander echt nodig hebt.
‘anders sta ik er helemaal alleen voor’
‘in mijn eentje trek ik het niet’.
Daar hoort vaak bij:
op het gemoed spelen van de ander.
‘Papa, mama, ik ben zo moe,
kun je mij niet dragen?
En dan die klagende toon,
die manier van lopen
waarbij je elk moment denkt dat de ander neervalt,
die moeten je overtuigen.
Kinderen zijn daar heel getraind in.
(tenminste…. onze kinderen…).

. Andere manier is daaraan tegenovergesteld:
macht uitoefenen.
Dat gebeurt gewoon!
Jij doet het maar.
Ik wil nu dat het gebeurt,
anders …
. word ik boos
. krijg je straf…

We leven in een onderhandelingssamenleving.
In gezinnen,
onze opvoeding is anders geworden,
veel meer onderhandelen.
Onze samenleving is veel minder hiërarchisch,
veel minder opgedeeld in hoog en laag,
machthebbers en mensen zonder macht.
Veel gelijkwaardiger.
Wij worden er steeds meer in getraind,
hebben het nodig dat we er steeds meer in getraind raken.
Om iets voor elkaar te krijgen.

In het bijbelgedeelte gaat het om een hoofdman van 100,
een centurion.
Zijn slaaf is ziek,
en hij is heel erg gesteld op zijn slaaf.
Of: die slaaf is heel belangrijk voor hem,
dat kan ook.
Dat het geen persoonlijke sympathie is voor die slaaf,
maar dat die slaaf gewoon onmisbaar is voor zijn huishouding.
Dat zou ook kunnen…
In ieder geval wil hij iets van Jezus gedaan krijgen.
Iets?
Ingrijpend: zijn slaaf die erg belangrijk voor hem is,
ligt op sterven.
(Matteüs 8: verlamd, lijdt veel pijn)
Lucas: ligt op sterven..

Gepokt en gemazeld in het bereiken van zijn doelen….
En nu is er een nieuwe held,
een nieuwe genezer opgestaan.
Zijn laatste redmiddel waarschijnlijk,
want hij ziet het leven verdwijnen uit die man.
Misschien hebben reizigers of Joodse mensen het wel tegen hem gezegd:
er is een zekere Jezus die rondtrekt,
een reizende rabbi,
en hij schijnt mensen te kunnen genezen.
(in die tijd gebeurde dat wel meer: zie Bas van Os)

Een Joodse genezer die het verzoek krijgt van een Romeinse officier
om te komen,
die zou hoogst waarschijnlijk niet komen…
Hagel en vuur is wat veel gezegd,
maar je loopt niet als vanzelfsprekend bij de bezetter naar binnen…
De kans was groot dat deze Jezus
juist met Romeinen een appeltje wilde schillen.
Kruiwagens zijn welkom!
Zijn Joodse vrienden moesten dan maar de brug bouwen,
zodat Jezus zou horen
dat deze Romein een uitzondering was,
een ‘goede Romein’….

-- hoe krijgen we iets voor elkaar bij een ander?
Welke tactieken gebruiken we daarvoor?
In de tijd waarin het verhaal speelt was het simpel:
of je hoorde bij de machthebbers en je deelde bevelen uit.
Of je hoorde daar niet bij,
en je had de bevelen maar op te volgen…
Vandaag leven we in een onderhandelingssamenleving.

-- Hoe krijgen we iets voor elkaar bij Jezus?
-- Wat willen we dat Jezus dan voor elkaar krijgt in ons leven?

-- Alles wat niet goed is aan ons leven:
ziekte, slaaf.
De dingen die je graag anders zou willen hebben:
. lichamelijk
. psyche
. geest – geloven.


Hoofdman is iemand die weet hoe belangrijk het is
om kruiwagens te gebruiken.
Niks mis met kruiwagens gebruiken…

De vraag is altijd:
tot waar is het een geoorloofd spel wat deze man speelt,
en waar bereikt het de grens van omkopen?
Deze man, een hoofdman over 100 soldaten,
heeft een leidinggevende positie bereikt.
Hoe heeft hij dat weten te bereiken?
Hoe heeft hij zijn plek weten te veroveren?

-- harmoniemodel: goede verhoudingen.
synagoge laten bouwen voor de Joden.
hij staat als Romeinse officier op goede voet
met de Joodse religieuze leiders.

- gebeurde van twee kanten:
de Joden probeerde vaak in goede verhoudingen te komen met
de vreemde mogendheid uit Rome,
om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen.
-- omgekeerd gebeurde dat ook vaak:
de Romeinen probeerde zoveel mogelijk in goede harmonie te leven
met de plaatselijke bevolking.
Zoals onze militairen die uitgezonden zijn naar Afghanistan
datzelfde principe toegepast hebben
en de huidige politiemacht die er is past datzelfde principe toe.

Soms kan het niet,
soms kan het wel.
Het is bekend dat in Juda,
in het zuiden van Israël,
waar ook Jeruzalem bij hoort,
er tijden van opstanden waren,
gewapende conflicten.
In het Zuiden was de situatie vaak veel explosiever.
In het Noorden van Israël,
bij het meer van Galilea,
waar Kafernaüm ligt,
daar was het rustiger.
En is het heel goed voor te stellen dat een militaire gezagvoerder
in goede harmonie kon leven met de plaatselijke godsdienstige leiders.

Natuurlijk blijft altijd de vraag:
is het puur uit eigenbelang van deze hoofdman,
dat hij voor deze tactiek kiest.
Om zijn eigen doelen te bereiken,
of komt het van binnenuit,
zoals sommige verklaarders denken,
dat hij bijvoorbeeld een grote belangstelling voor de Joodse godsdienst had,
een grote sympathie ontwikkeld had voor de God van Israël,
iemand die wellicht toe zou willen treden tot het Jodendom.

We weten het niet.
Of het is uit egoïstische motieven,
puur eigenbelang,
dat hij op goede voet stond met de Joden.
Of hij beleefde dat veel meer van binnenuit.
Vergelijk het met leidinggevenden in een bedrijf,
die vanuit het harmoniemodel werken,
omdat dat nu eenmaal het meeste oplevert.
-- niet omdat hij of zij de mensen in dat bedrijf zo aardig vindt…
’t komt niet echt van binnenuit
-- maar omdat dat past bij het eigen belang,
of bij het belang van het bedrijf.
-- leidinggevende met echt hart voor zijn mensen,
dat is een héél verschil.

Je weet dat niet altijd…..
Soms weet je het bij jezelf misschien ook wel niet.
Waarom doe je iets?
Waarom doe ik iets wel of niet?
Omdat ik hart heb voor de zaak,
omdat ik hart heb  voor de kerk,
omdat ik hart heb voor God?
Of omdat ik zo iets wil bereiken voor mezelf…
Dan gaat het om zelfkennis,
om jezelf door hebben….

Dat is al moeilijk,
laat staan dat je een ander kunt doorgronden…..

Deze centurion maakt gebruik van kruiwagens,
en wij kunnen niet in zijn hart kijken.
Hij maakt gebruik van de Joodse leiders om Jezus zover te krijgen
om mee te gaan naar huis.

Hoe het nu precies in zijn hart zit weten we niet.
Wat we wel weten is hoe groot de omslag is
in zijn omgang met Jezus.
Hij laat de kruiwagens gewoon uit z’n handen vallen…
Hij heeft de Joodse leiders op pad gestuurd,
om Jezus zover te krijgen dat hij naar hem toekomt.
Maar hij is er waarschijnlijk nog eens over na gaan denken…

Opmerkelijk.
Opvallend!

Joodse leiders kwamen met aanbevelingsbrieven.
Kijk eens,
wat een goede man.
Hij is zo’n goede man,
hij heeft zoveel krediet opgebouwd,
hij verdient het dat U naar hem toekomt….

Verscheur die aanbevelingsbrieven.
Kom ook gewoon niet naar me toe.
Het gaat niet om mij,
het gaat niet om mijn prestaties.
Het gaat eigenlijk alleen maar om U.

Dat is wat je bekering noemt.
Je maakt niet langer aanspraak op je eigen prestaties.
Daar zet je een kruis door heen,
en je zegt:
Here God,
het gaat niet om mij,
het gaat ook niet om wat ik allemaal wel of niet goed gedaan heb.
Het gaat om u.

Stoppen met kruiwagens gebruiken…
Stoppen met te werken aan je eigen belangen…
En puur en alleen naar Jezus gaan en zeggen:
Heer, hier ben ik,
dit is wat ik graag zou willen dat U zou doen,
en ik leg het in uw handen.
’t Hangt niet van mij af,
maar het hangt van uw macht af!!!
Hij weet waar hij over praat,
vs. 8
8  Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’

De slaaf blijkt achteraf vanaf dat moment ook genezen te zijn.
Jezus invloed,
zijn kracht,
werkt dus vanaf het moment dat deze centurion erkent
dat het om Jezus gaat
en niet om hem gaat.
Vanaf dat moment kan de kracht van Jezus zijn genezende werk doen
bij die slaaf…

-- is dat niet wat er vaak tussen Jezus en ons in zit,
gaan wij niet te vaak met onze
. prestaties – kruiwagens
. zwaktes – onze tekorten

teveel met onszelf.
te weinig aanspraak makend op dat Jezus ons wil genezen,
wil veranderen.
Totdat wij niet meer in de weg staan…

- Centurion – hoorde niet bij het volk.
Hoe zuiver hij was?
Dat komen we niet te weten.
In ieder geval had hij zijn positie weten te bereiken
door tactiek te gebruiken.
. macht naar ondergeschikten
. slimheid en kruiwagens naar mensen die boven hem stonden.
Daar is hij zelf ook wel eerlijk in.
Hoe hij dat gebruikt heeft
- tactisch – puur uit eigen belang
- vanuit zijn hart – voor een groter doel
We zullen dat nooit te weten komen..

Wat we wel te weten komen:
Wonderlijke omkeer.
Alles uit handen geeft.
Jezus die er zelfs over verbaasd is.
Die hem prijst,
als niet – Jood,
dat hij zo’n groot geloof heeft…


- Het gaat niet zozeer om genezing,
om wel of niet genezen.
- Ook niet om de vraag of wij een groot of een klein geloof hebben.
Die vragen kunnen wel opgeroepen worden door dit verhaal.
- Ook niet om de vraag hoe zuiver wij zijn,
hoe wij tactisch ons doel weten te bereiken?
Ook naar God toe….
Van jongs af aan hebben wij misschien wel een bepaalde tactiek geleerd.
- Zoveel vragen kunnen opgeroepen worden:
naar onszelf,
ons geloof.
Naar God toe,
waarom geneest de een wel,
de ander niet?

Moeras van de vragen,
van het ongeloof.

Henri Nouwen:

We besteden eindeloos veel uren aan het vormen
van een oordeel over anderen.
Een eindeloze discussie over het goed of slecht zijn van mensen,
dichtbij of ver weg,
het leidt onze aandacht af van de belangrijke vragen
en doet ons vergeten
dat wijzelf de eersten zijn die bekering nodig hebben,
en waarschijnlijk de enigen die wij tot bekering kunnen brengen.


Wij mogen alle kruiwagens uit onze handen laten vallen,
onze oordelen
. positief
. negatief.

En de prachtige ouderwetse uitdrukking,
‘alleen om de zoen- en kruisverdienste
van onze Here Jezus Christus’
tot ons nemen,
telkens weer tot ons nemen.

Dan kan de genezende kracht van Jezus werken,
op afstand,
in ons hart,
lichamelijk, psychisch en geestelijk
en dan pas kan meer en meer werkelijkheid worden
waar Paulus over sprak:
11  Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Amen

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.