Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Matteus 22 Matteus 22

Matteüs 22:1-14  

Komen!!
Wij mochten komen naar het avondmaal.
Ik citeer twee liederen uit de bundel Opwekking:


Opwekking 599
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanner jij komt

Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
kom.


Komen!!
Zoals wij vandaag naar het avondmaal zijn gekomen.
In beweging komen
en naar God,
naar Jezus gaan.

Nu is dat misschien een bepaalde geloofsbeleving,
spiritualiteit,
die in opwekkingsliederen verwoord wordt.

Maar dat is dan al wel een geloofsbeleving
met goede papieren.
Vergelijk eens wat Augustinus schrijft:

Pas laat ben ik van u gaan houden, schoonheid,
oud en toch zo nieuw.
Pas laat ben ik van u gaan houden.
Ja, u was binnen in mij
en ik buiten
en daar zocht ik u.
Onooglijk als ik was,
stortte ik mij op al het mooie dat u geschapen hebt.
U was bij mij,
maar ik was niet bij u.
Het hield me van u  weg…

Geroepen hebt u en geschreeuwd,
door mijn doofheid bent u heen gebroken.
Gestraald hebt u,
geschitterd, en mijn blindheid verjaagd.
Heerlijk was uw geur,
ik heb hem ingeademd en ik snak naar u.
Ik heb geproefd,
en nu honger en dorst ik naar u.
U hebt me aangeraakt
en ik kwam in vuur en vlam te staan voor uw vrede.

Er zitten zeker verschillen in,
het zou goed zijn op een bezinningsavond
daar eens naar te kijken.
Maar de passie
de beleving,
die is net zo intens als in de opwekkingsliederen.

En ook de beleving dat er een kloof kan zijn
tussen God en ons,
dat wij het vaak op verkeerde plekken zoeken,
en dat wij God mogen toelaten.

Alleen maar komen.
Alleen maar naar Hem toegaan.

‘Kom zoals je bent’


Hoe zit het dan met die gelijkenis?
Daar wordt inderdaad iedereen uitgenodigd.
Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden,
dat is wel duidelijk.
Je moet wel een bruiloftskleed aantrekken.
- Kom zoals je bent,
inderdaad.
Maar helemaal klopt het in deze gelijkenis nu ook weer niet,
want je moet wel je eerst netjes aankleden blijkbaar.

En bovendien,
doe je dat niet,
dan word je er hardhandig uitgekieperd.
Dan is er geen pardon,
al die zoetigheid die in die opwekkingsliederen klinkt,
die in de woorden van Augustinus klinken,
daar is dan niets van over,
dan is er opeens een hardhandig optreden
en een definitieve verwijdering uit de feestzaal.

Het is alsof je naar een feest gaat,
en op de uitnodiging staat
dat er geen kledingvoorschrift is,
dat iedereen welkom is.
En dan kom je bij het feest aan,
en dan ben je alleen welkom
wanneer je je beste pak,
je mooiste kleding aandoet.
Dat is een afknapper,
je voelt je belazerd,
je voelt ontzettend afgewezen….

De vraag is enorm belangrijk:
wat wordt er in de gelijkenis bedoeld met het bruiloftskleed?
Daar is in de geschiedenis heel veel over gediscussieerd.
Als eerste,
er staat nergens in de gelijkenis dat het over bruiloftsklederen
gaat die bij de deur van de feestzaal werden uitgereikt.
Zulke arme sloebers hadden zelf geen geld,
is vaak de gedachte,
die ontvingen hun kleding van de heer.
Dat is echter niet echt een gangbaar gebruik in die tijd,
en dat staat ook nergens.
Het is iets wat past bij de protestantse uitleg,
die sinds de Reformatie heel sterk naar voren kwam:
het bruiloftskleed is het geloof,
de genade
die je mag ontvangen.
Je komt naar God toe,
je komt naar Jezus toe,
met open handen,
en je mag het geloof ontvangen.

In de tijd daarvoor,
voor de Reformatie
werd het bruiloftskleed veel meer gezien als goede werken,
als dingen die je zelf moet doen,
. de doop
. een heilig en christelijk leven wat je moet leiden.
(vgl. Openbaring 19:7,8
! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
8  Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen)


Over zulke zaken kun je natuurlijk heel lang discussiëren.
De engelse theoloog Tom Wright
komt volgens mij tot de kern,
wanneer hij zegt:
mensen vandaag houden in deze wereld wel
van de boodschap dat ‘iedereen welkom is’.
Zeker in een tijd van kilte,
dat je een nummer bent als mens in deze grote wereld,
daar doet die boodschap het bij een grote groep mensen nog wel.
Dat ervaren sommige mensen als een warm bad,
als een warm bad van liefde.

Maar zegt hij dan vervolgens:
‘Maar er was een verschil tussen deze wijdopen uitnodiging
en de boodschap die velen vandaag graag willen horen.
We willen horen dat iedereen prima is
precies zoals hij is,
dat God van ons houdt zoals we zijn
en dat Hij niet wil dat wij veranderen’

Tom Wright gaat dan verder in zijn uitleg
en stelt heel scherp:
Toen de blinden en lammen bij Jezus kwamen,
zei hij niet: ‘Jullie zijn prima zoals jullie zijn.
Hij genas ze.
Ze zouden met niets minder tevreden zijn.
Toen de prostituees en afpersers bij Jezus kwamen,
zei hij niet: ‘Jullie zijn prima zoals jullie zijn’.

ZIJN LIEFDE WEIGERDE HEN TE LATEN ZOALS ZE WAREN.

Liefde wil het beste voor de geliefde.

Iedereen is bij de Here God welkom.
Hij houdt van seriemoordenaars en verkrachters.
God houdt van meedogenloze machtswellustige leiders,
en niets ontziende zakenmensen,
die mede door dit gedrag aan het begin stonden
van een financiële crisis.
God houdt van moeders die hun kinderen pijn doen,
omdat ze hun kinderen als hun bezit beschouwen,
en ze daardoor niet los kunnen laten.

Maar God haat het effect wat hun gedrag heeft.
En de Here God verlangt er naar om deze wereld te veranderen.
Hij verlangt ernaar dat deze wereld anders wordt.
En hij wil mensen roepen,
die meewerken om deze wereld anders te maken.

Dat is de diepste strekking van deze gelijkenis.
Hij staat in hoofdstuk 22 in Matteüs,
het evangelieverhaal gaat steeds meer naar het eind,
en Jezus vertelt over de toekomst.
Niet alleen over zijn persoonlijke toekomst,
maar over de toekomst van deze aarde,
over de toekomst van deze planeet.
En vanmorgen zagen we ook,
dat God almachtig is.
Dat betekent niet dat hij met een afstandsbediening
alles bestuurt vanuit de hemel.
Maar het betekent dat de onwil van mensen
om van deze wereld een bruiloftszaal te maken,
God uiteindelijk niet kan hinderen,
om te werken aan een nieuwe aarde.
Hij nodigt uit,
hij wil dat mensen veranderen….
Dat is het bruiloftskleed,
dat mensen gekomen zijn,
de onvoorwaardelijke liefde van Jezus ontvangen mochten,
maar dat niet als een excuus gebruiken
om door te gaan met hun oude leventje.
En zich niets gelegen laten liggen
aan de wereld waarin ze leven.

Dan hebben ze niets van de uitnodiging begrepen.
‘Kom zoals je bent’.

Inderdaad: het wonder van het evangelie.
Geen voorwaarden.
Geen examen.
Geen toegangsbewijs.

Maar het betekent niet:
Blijf zoals je bent.
Als je gekomen bent,
naar Jezus,
dan wil je ook meewerken aan zijn koninkrijk.
Dan gaat het niet langer om jouzelf,
om je eigen geluk,
om je eigen voordeel,
ten diepste zelfs niet
om je eigen redding,
dat jij naar de hemel gaat…..

Dan werkt de heilige Geest een nieuwe levenshouding uit.

Romeinen 6
15  Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.
16  Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.
17  Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,
18  en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.


1. Als je gekomen bent,
gaat de Geest in je werken…
Geen prestaties,
geen examens.

Zo onder de indruk dat je als vanzelf
een bruiloftskleed draagt???

2. Niet op de automatische piloot.
a. Nooit vanzelfsprekend
verwondering
Wat Jezus voor je gedaan heeft,
zijn uitnodiging.
…. je blijft je er over verwonderen…
ik?
Dank U Heer

b. Moed geeft om te blijven leren,
verlangen te blijven leren.
….  verstand
…. leven, niet je hakken in het zand,
dat je mag toegeven dat je het fout hebt,
… verlangen om

Billy Graham
94 jaar.
Schreef een nieuw boek ‘The reason for my hope’.

Echte navolging van Christus is nodig voor iedere christen, benadrukt Billy Graham in het recente interview. "De duivel heeft veel mensen misleid door hen in te fluisteren dat ze in Jezus Christus kunnen geloven zonder dat ze veranderd worden. Maar dat is de leugen van de duivel. De duivel misleidt je wanneer je denkt dat je Christus kunt volgen zonder iets op te geven. Ook al ben ik niet meer in staat om op een kansel te staan en een preek uit de Bijbel te geven, God heeft deze boodschap op mijn hart gelegd. Daarom had ik het brandende verlangen die boodschap in een boek uit te brengen."


Slot Augustinus:
‘Al mijn hoop ligt alleen in uw grote barmhartigheid.
Geef wat u vraagt
en vraag dan wat u wilt.
U zegt me dat ik me moet beheersen.
Weten dat niemand dit kan als God het hem niet geeft,
is al een stukje wijsheid,
weten van wie het komen moet.

Geef wat u vraagt,
en vraag dan wat u wilt….

Is dat niet het bruiloftskleed,
dit gebed om verandering?

O liefde  die altijd brandt en nooit dooft,
mijn liefde,
mijn God,
zet mij in brand!
U wilt dat ik me beheers: geef wat u vraagt
en vraag dan wat u wilt.

Amen.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.