Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Micha 4 Micha 4

Een prachtig beeld schetst Micha:

Er zal een dag komen dat Jeruzalem het middelpunt zal zijn van de aarde.

Dat de volken komen om God te aanbidden in de tempel.

Er zal een dag komen dat de volken bereid zijn

onderwijs te ontvangen van de God van Israël.

En dat zal inhouden dat er volkomen vrede zal zijn.

Micha spreekt hier dezelfde woorden als de profeet Jesaja,

bijna letterlijk dezelfde woorden:

‘Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen’.

De op afstand bestuurde drones die nu vliegen,

en dood en verderf zaaien,

zullen omgebouwd worden

tot radiografisch bestuurde speelgoedvliegtuigen,

de geschutkoepels zullen van de tanks gesloopt worden

en het zullen landbouwvoertuigen worden.

‘Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is’.

Een ongelooflijke uitspraak:

‘Geen mens zal meer weten wat oorlog is’.

Er zullen geen uitputtende en zenuwslopende

besprekingen gevoerd worden met Iran

over het atoomprogramma.

Alle landen zullen hun atoomwapens vernietigen.

‘Niemand zal meer weten wat oorlog is’.

Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen

gaan we straks weer zingen.

En die vrede zegt Micha,

begint in Jeruzalem.

Als je nu in Jeruzalem rondloopt,

dan zie je een verdeelde stad.

Als je vandaag in Jeruzalem bent,

dan zie je de verdeeldheid om je heen:

de stad is verdeeld in een moslimwijk,

een wijk voor de christenen en een Joodse wijk

en een Armeense wijk.

Je merkt aan alles dat verdeeldheid tussen de godsdiensten

de boventoon voert.

En wat bij mij altijd indruk maakt zijn bepaalde plaatsen,

waar je de fundamenten kunt zien van Jeruzalem

van vele eeuwen geleden.

En dan zie je dat Jeruzalem vele malen platgegooid is,

volledig verwoest,

en boven die puinlaag is men daarna weer verder gaan bouwen.

Vele malen is Jeruzalem platgegooid in de geschiedenis,

en telkens is men vanaf de puinhopen

weer gaan herbouwen.

Zeer indrukwekkend om eigenlijk in één oogopslag

te kunnen zien wat er allemaal in de geschiedenis is gebeurd.

Als je dan beseft dat Micha optrad in de tijd van Hiskia,

de tijd dat Jeruzalem nog geen verwoesting had meegemaakt.

Zie je het dan voor je?

Je kijkt in een diep gat van tientallen meters naar beneden.

Allemaal lagen met puin,

en daarboven op het huidige Jeruzalem.

En dat betekent dat Jeruzalem na Micha vele en vele malen

verwoest is geworden,

en je hebt maar een beetje fantasie nodig

om te beseffen hoeveel pijn, verdriet er geweest moet zijn,

hoeveel bloed er heeft gevloeid …

Micha, je hebt prachtige woorden over vrede.

Maar droom maar lekker verder,

mooie beelden Micha,

maar wat moet je met zulke beelden over vrede,

als er de eeuwen daarna alleen dood en vernietiging is geweest…

Een prachtig droombeeld,

maar droom maar verder Micha, want jouw droom

sust misschien vrome zielen in slaap,

maar wij hebben er niets aan?

Als mensen die reactie hebben kan ik me dat voorstellen,

hij kwam bij mij ook naar boven,

alleen doen we dan Micha geen recht.

Micha kwam niet om in slaap te sussen,

integendeel,

hij kwam om wakker te schudden.

Uitgerekend om wakker te schudden.

Hoofdstuk 4 waarin het beeld gegeven wordt over volkomen vrede,

is een onderdeel van de boodschap van Micha.

Daar begint Micha niet mee..

Micha sust niet in slaap,

integendeel,

net als vrijwel alle profeten,

is hij een onruststoker.

Niet omdat hij ervan houdt om de boel op zijn kop te zetten.

Nee, profeten zijn geroepen door God,

omdat de Here God pijn lijdt,

omdat zijn volk Israël Hem vergeet,

en vergeet recht te doen.

Ik wil een aantal verzen lezen uit het hoofdstuk hiervoor,

hoofdstuk 3,

zodat we met elkaar kunnen proeven hoe hartstochtelijk

deze profeet Micha mensen namens God wil wakker schudden:

3, 1 ¶ En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob, hoor, heersers van het volk van Israël! Jullie moeten het recht toch kennen?

2 Maar jullie haten het goede en houden van het kwaad. Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken het vlees van hun botten.

Mensen in Jeruzalem zijn andere goden gaan dienen,

de zwakken in de samenleving,

weduwen en wezen,

die beschermd dienden te worden, (stropen mijn volk af…..)

worden uitgebuit…

Recht is er niet meer,

het is een ontwrichte samenleving geworden.

11 De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen.’

12 Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.

Dit moet een schokkende boodschap geweest zijn voor Jeruzalem.

Want men dacht:

De tempel is de plaats waar God op aarde woont.

En wie is in staat om deze God van de aarde weg te vagen?

Als je maar dicht in de buurt van de tempel woont,

dan kan je niets overkomen.

Dan ben je veilig,

dan kan je niets gebeuren….

En dan horen ze

door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.

Micha sust niet in slaap,

integendeel,

Micha is een profeet

die namens God onrust oproept.

De Joodse filosoof Heschel schrijft in zijn indrukwekkende boek

over profeten:

Wat doet het ertoe wanneer ergens in het oude Palestina

arme mensen door de rijken niet zo behandeld worden als het hoort?

Vanwaar die mateloze opwinding?

Vanwaar die intense geschoktheid?

De dingen waarover de profeten geschokt zijn,

zijn ook nu overal ter wereld aan de orde van de dag.

. Wat een opgewonden mensen die profeten…

Het hoort toch bij mensen om niet zuiver te leven,

dat is toch een gegeven?

Dat hoort toch bij het leven om de zwakken te onderdrukken,

om niet altijd eerlijk te zijn.

Nou en?

En wat zegt de Here God:

Het leven zoals jullie leven is niet het leven wat ik voor ogen heb…

Als jullie je leven niet veranderen,

dan zal Jeruzalem platgegooid worden,

dan zal er zelfs van mijn woonplaats niets overblijven….

Tussen twee haakjes,

op grond van deze woorden heeft men in de tijd van Hiskia geluisterd,

is er een wonder gebeurd.

Is het machtige Assyrië niet in staat gebleken om Jeruzalem

in te nemen.

Maar eeuwen daarna zou het helaas wel gebeuren,

zou dood en vernietiging Jeruzalem wel treffen.

En in Israël,

in de boodschap van de profeten wordt duidelijk

dat het alles te maken heeft met een God

die niet met zich laat sollen.

Die vast blijft houden aan een visioen,

aan een wereld van vrede,

van eerlijkheid,

van recht….

Micha wil wakker schudden…

Als je wakker geschud wordt,

dan ben je niet altijd blij…

. letterlijk

Je slaapt

de wekker gaat af,

en je bent nog aan het dromen,

dan kan het een hele overgang zijn,

voordat je bij je positieven bent.

Dan is wakker geschud worden niet fijn.

--- nog minder fijn: je verslapen en wakker worden..

. Figuurlijk wakker geschud worden,

dat is voor veel mensen ook niet zo’n plezierige ervaring.

Je hebt je tuintje helemaal voor elkaar.

Al het onkruid heb je eruit gehaald,

het ziet er weer helemaal picobello uit.

En dan komt er iemand bij staan,

en die zegt: ‘wat heb je daar nog veel onkruid laten staan’.

Je kijkt nog een keer goed.

En je ziet dat je een aantal plaatsen in je tuin

helemaal over het hoofd hebt gezien.

-- wie heeft er geen blinde vlek in zijn of haar leven????

Er staat inderdaad nog veel onkruid,

veel meer dan jezelf gedacht had.

Je dacht dat je het voor elkaar had,

maar het bleek niet zo te zijn.

Je dacht dat je wat je in de kerk doet aan vrijwilligerswerk

allemaal voor God doet.

Dat je daardoor je tuintje goed voor elkaar hebt.

Dat je meer dan anderen doet en het op orde hebt.

Tot je opeens ontdekt,

dat je het ook voor jezelf doet.

Dat je het niet zuiver voor God alleen doet,

maar ook dat het nog zoveel om jezelf draait.

Opeens zie je hoeveel onkruid er nog is….

Wakker geschud worden is niet altijd een fijne ervaring.

Maar het is wel een ervaring die je veel kan opleveren.

Micha wil het volk wakker schudden.

Nee, de Here God wil het volk wakker schudden

zodat het meer en meer gaat leven zoals God het bedoelt.

Wakker schudden op twee manieren:

1. Eerlijk aangeven wat er allemaal fout gaat

2. Het schilderen van een visioen van een volmaakte wereld

Juist in de oordeelspreken van Micha,

maar dat geldt ook van alle andere profeten,

juist in die omstandigheden worden de visioenen gegeven,

van een nieuwe wereld.

Alsof de Here God wil zeggen:

wat er ook gebeurt,

hoe jullie ook zullen reageren,

of je je wakker laat schudden,

of gewoon lekker door blijft slapen.

Weet één ding:

Ik ben koning.

Ik ben de Machtige.

En Ik zal mijn plannen ten uitvoer brengen.

Deze aarde laat ik niet schieten,

mijn plan met mijn volk Israël laat ik niet schieten….

Dat visoen hebben ook wij nodig.

Zonder een visoen kunnen we niet.

Zonder visie kunnen we niet…

Zonder een visioen draaien we rondjes,

en meestal zijn dan rondjes draaien om ons zelf.

Om ons eigen belang.

Om onze eigen kerk,

om onze eigen club.

Zonder een visioen zijn we verloren,

hoe vroom,

hoe gelovig,

hoe goed bedoeld allemaal.

En daarom geeft God telkens bij al zijn pogingen om wakker te schudden,

visioenen van een volmaakte wereld.

Want dat is Gods bedoeling.

Het visioen wordt door de Here God

juist gegeven in donkere tijden,

in tijden van chaos en ongehoorzaamheid.

Visioen licht juist op als het donker is.

Dan hebben we het nodig….

Visioen van een koning.

Dat de volken naar Jeruzalem zullen gaan,

dat je onder je vijgenboom kunt zitten.

Die mensen in die tijd hebben het niet meegemaakt……….

. voor de gek gehouden?

Al die mensen die het in de eeuwen daarna hebben gelezen,

en het niet mee hebben gemaakt

. voor de gek gehouden?

Al die mensen die het vandaag lezen,

en het geweld in Syrië, Egypte,

de landen die er nu allemaal omheen liggen

waar men elkaar afslacht,

. voor de gek gehouden?

Zij willen nog steeds één ding:

afslachten van Jeruzalem.

Dat is hun diepste verlangen.

Hoe zou deze profetie ooit uit kunnen komen?

Kloof tussen het visioen en de werkelijkheid…

Wij lossen dat vaak op door

het visioen naar de achtergrond te plaatsen.

Ja,

want dat is zo onrealistisch…

Dat wij als kerk geroepen zijn om zo te leven zoals Jezus

dat heeft aangereikt.

In de Bergrede (je naaste liefhebben als je zelf,

van je vijand houden,

je niet laten knechten door de Mammon,

het geld,

je niet door je zorgen kopje onder laten duwen)

dat leven heeft Jezus zelf geleefd,

en dat visioen is Hij komen brengen.

En dat visioen dat is aan de ene kant prachtig,

geweldig,

Mooi.

Genieten.

Maar het doet ook pijn,

want we merken dat het zover nog niet is.

In ons eigen leven,

in Jeruzalem niet,

in deze wereld niet.

Moedeloos maken…

Het kan ons verdrietig maken.

Hoofd boven water houden.

We vervallen in hard werken: perfectionisme, alles moet kloppen….

Er is een Koning gekomen,

die dat visioen in zijn eigen leven weer

tot leven heeft gebracht.

Op een volstrekt bizarre manier.

Zo totaal anders dan de machthebbers

en de godsdienstige mensen dachten.

Zo ver verwijderd van het visioen wat mensen in hun hoofd hadden.

Maar deze Jezus bracht een visioen tot leven.

En wij hebben de keus,

* Of we doen net als de mensen in de tijd van Micha,

we zijn wel godsdienstig,

maar we doen het op onze eigen manier,

en het visioen van God laten we links liggen,

omdat we dat niet realistisch vinden…

Of:

We vertrouwen erop dat het visioen van God

geen onzin is, maar ons ook in beweging mag zeggen.

De keus van Micha lazen we in vers 5:

Laat andere volken hun eigen goden volgen,

wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God,

voor eeuwig en altijd.

Wat is uw en jouw keus?

Amen.

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.