Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Viering Heilig Avondmaal, 13 januari 2012, 10:00uur. Viering Heilig Avondmaal, 13 januari 2012, 10:00uur.

De mensen aan wie Petrus schrijft
zijn  kort daarvoor tot geloof in Jezus gekomen.
En dat heeft een enorme invloed op hun leven.
8  U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,

Tegelijk heeft dat de omstandigheden in hun leven
ook behoorlijk op zijn kop gezet.
Ze zijn mensen die daardoor vreemden zijn geworden
in hun eigen omgeving.
Petrus noemt ze letterlijk ‘vreemdelingen’.

Aan de ene kant het geloof in Jezus,
een grote positieve  verandering in hun leven gebracht.
En aan de andere kant zijn er negatieve omstandigheden,
de dingen waar ze geen invloed op hebben,
die met hen gebeuren,
juist omdat ze zijn gaan geloven.

Twee kanten die wij ook wel zullen herkennen.
Aan de ene kant is daar het geloof in God,
in Jezus.
Als wij in Jezus geloven,
dan weten we: hoe de omstandigheden ook zijn,
wat er ook gebeurt,
God laat ons niet los,
Hij is bij ons,
de golven kunnen hoog zijn of laag,
Hij is altijd bij ons.

Maar ja,
zo makkelijk is het wel gezegd,
maar in de praktijk weten we ook wel
dat de omstandigheden in ons leven
ons contact  met God en met Jezus ook wel beïnvloeden.
Soms heel sterk beïnvloeden!
‘Sinds ik die nieuwe baan,
heb ik het zo druk,
dat ik ook nauwelijks nog de tijd heb om te bidden
en tijd vrij te maken om naar een kring te gaan’
zegt iemand.
En iemand anders zegt:
‘Ik heb God nog nooit zo dichtbij ervaren,
toen ik het eigenlijk niet meer zag zitten
en het uitriep naar God toe:
Heer, help me,
en God heeft me niet alleen gelaten’.
Wederzijds beïnvloeden ze elkaar,
de omstandigheden van ons leven en ons geloven.
Er zijn mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt
en hun geloof opgezegd hebben,
God vaarwel gezegd hebben,
en er zijn mensen die juist in de moeilijkste omstandigheden
Gods nabijheid hebben ervaren
en sterker zijn komen te staan in hun geloof.

Hoe zit dat nu precies?
Bepalen de omstandigheden je geloof?
Of zorgt je geloof in God ervoor
dat je anders met de omstandigheden kunt omgaan?
Per persoon wel verschillend!
vb. uiterlijke omstandigheden waarvoor sommigen
veel gevoeliger zijn.
. donker, slecht weer, al invloed op je stemming.
anderen helemaal geen last van….
. kan ook in periode dat je somber bent, of wat depressief,
dan komen de dingen van buiten veel sterker binnen,
beïnvloeden je veel sterker,
veel meer heen en weer geschud word je dan….

Natuurlijk zeggen wij graag:
hoe je leven er ook uitziet,
wat er ook gebeurt,
als Jezus je stuurman is,
dan bepaalt hij je koers,
en niet de golven van de omstandigheden.
Maar zo eenvoudig is het niet,
tenminste als ik naar de praktijk kijk van het leven
van veel mensen.

Petrus geeft aanwijzingen aan mensen die vanwege hun geloof
te maken krijgen met moeilijke omstandigheden!
- Opfriscursus
Eigenlijk hebben we allemaal telkens een opfriscursus nodig.
Je denkt soms wel dat je weet wat de kern van geloven is,
zeker als je al jaren gelooft,
maar weet je dat ook echt?
Realiseer je wat er gebeurd is toen Jezus in je leven is gekomen!
1.18,19
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,
  maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

De laag stof eraf blazen,
en weer weten wie je bent.
Want dan kun je de omstandigheden wellicht ook weer beter aan.
Dan kunnen mensen je met de nek aankijken,
de omstandigheden tegen zitten,
maar dan weet je weet waar het op aankomt.

Avondmaal is zo’n opfrismoment.
Hij heeft betaald met zijn bloed.
Kostbaar.
En daardoor kan ik geloven,
daardoor kan Jezus in mijn leven zijn.

In hoofdstuk 1 heeft hij vooral een opfriscursus gegeven
over de vraag wie zij als gelovigen nu eigenlijk zijn:
Laat je niet leiden door het gedrag van anderen,
wat ze ook van je zeggen
en hoe je ook belachelijk gemaakt wordt door anderen:
Je bent kostbare kinderen van God,
omdat Jezus met zijn leven voor je betaald heeft.
Maar dan gaat hij verder met zijn opfriscursus.
Als je gelooft,
dan wil dat niet zeggen dat jij passief met je armen
over elkaar moet gaan zitten.
Zo van: nu geloof ik,
en van buiten zijn er allerlei tegenkrachten,
daartegen moet ik me schrap zetten.
Nee,
de strijd is niet alleen door de krachten van buiten,
door de omstandigheden.
Je moet je ook schrap zetten tegen de krachten van binnen!
2,1: Ontdoe u van alles wat slecht is!
. bedrog
. huichelarij
. afgunst
. kwaadsprekerij
En hoe kun je dat overwinnen?
Door telkens en telkens weer
de woorden van God tot je te nemen.
Door goede voeding tot je te nemen.
Als je topprestaties in sport wilt leveren,
dan moet je ook goede voeding gebruiken.
Dat is ontzettend belangrijk.
Als jij als gelovige niet je mee wilt laten sleuren
door wat anderen zeggen
en door de verkeerde dingen binnen in jezelf:
neem dan goede voeding.
Zo eenvoudig
en zo moeilijk is het tegelijk!
Het lijkt zo eenvoudig,
goede voeding,
maar in de praktijk blijkt het altijd niet zo eenvoudig te zijn
om zoals een pasgeboren baby
te verlangen naar moedermelk.
Wij verlangen soms naar hele andere voeding….

Dat is een dagelijkse strijd.
Dat is niet iets wat je aan komt waaien.
(HC dagelijkse bekering)

Beeld van schipper aan het roer.
Niet Jezus neemt het roer van je over.
Wat de omstandigheden ook zijn,
je komt aan in een veilige haven.
. je staat zelf aan het roer.
zelf kiezen,
zelf de koers uitstippelen.
Maar niet meer eigenwijs,
denkend dat je alles weet.
Stom,
je doet dingen verkeerd,
je maakt verkeerde keuzes,
terug naar Jezus gaan,
altijd bereikbaar!
Dat is de belofte,
hij laat je niet alleen…..
Zelfs als je schip slagzij maakt,
zelfs als je schip ten onder gaat.
Dan nog is hij bij je en laat je niet definitief ten onder gaan.
. wat zou Jezus doen?
Dat is een belangrijke vraag bij de dingen die
we doen in ons leven.
Toen we dit gedeelte lazen tijdens de kerkenraadsvergadering
gaf iemand dat door:
bij alles/veel dingen die ik doe stel ik me die vraag.
‘Wat zou Jezus in deze situatie doen?’
Goede vraag.

En als wij zo oefenen om Jezus te volgen,
is het belangrijk om dat niet alleen te doen.
Petrus geeft dat als belangrijk advies ook door:
Voeg je bij hem,
bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
en laat u zelf als levende stenen
gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
Vorm een heilig priesterschap
om geestelijke offers te brengen die God,
dankzij Jezus Christus welgevallig zijn’.
voeg je bij Hem!
Oefenen.

Beeld van de tempel.
Appel,
uitdaging.
Jouw en uw leven,
levende steen in een tempel.
Je bent er niet alleen om gered te worden,
je bent er ook op deze aarde
om een plek te mogen zijn waar God kan wonen.
Geen dode steen,
egoïstisch,
op jezelf gericht,
op je eigen redding,
op je eigen overleven.
Nee,
een nieuw perspectief,
je bent een steen in een groter geheel.
Zelfs een levende steen van een tempel,
waar God woont.

Wat doet Petrus:
Laat de omstandigheden niet over je heen spoelen
en je kopje onder duwen.
Daarom geeft hij een opfristcusus:
1.  besef wie je bent en wat Jezus voor jou en u over had
zijn bloed gegeven als een kostbaar lam.
2. realiseer je ook dat je zelf een stuur in handen  kunt nemen,
door te oefenen,
door te strijden tegen je eigen fouten en je eigen blinde vlekken
3.. kom bij elkaar,
ontmoet elkaar,
en laat je gebruiken voor het bouwen van een tempel,
van een plek waar God wil wonen.
Zodat jij ook zelf weer mee kunt bouwen aan een plek
op deze wereld waar God wil wonen!!
Voeg je bij Jezus,
en voeg je bij elkaar.
Dat is de oefening die ik jullie aanreik,
waardoor je kunt groeien,
waardoor je sterker kunt worden in je geloven,
waardoor je je niet laat leiden door de uiterlijke omstandigheden,
die je soms al het zicht ontnemen.

Komende week is de actie kerkbalans.
Het is natuurlijk een heel groot verschil als je zegt:
hoeveel geld heb ik over voor de kerk?
Dan gaat het af van je eigen verdiende geld
Of dat je mag weten dat je je leven te danken hebt
aan het offerlam,
dat je een levende steen bent in de geestelijke tempel.
Dan ontdekte je dat  alles wat je ben of wat je hebt
van de Here God is.
Dan wordt het niet de vraag hoeveel heb ik over?
Hoe kan ik ook met praktische zaken als geld
een levende steen zijn?

4. Hoe de omstandigheden ook zijn,
ten diepste hebben die omstandigheden
niet het hoogste woord,
en niet het laatste woord.
Het woord is Christus,
gekomen in het vlees in Betlehem.

En we vieren het avondmaal ook.
Hoewel het ingetogen gebeurt,
is het ook een vreugdesmaal.
Hoezeer de omstandigheden ons de baas zijn,
hoezeer we vaak mislukken
om de verkeerde dingen van ons af te leggen.
Hoezeer ze in een sportclub soms meer voor elkaar over hebben
dan in de kerk,
hoe weinig we er soms van merken in ons eigen leven
en in de kerk,
dat het opstandingsleven het wint van het doodse leven
van het egoïstische gericht zijn op je eigen belang,
toch vieren wij,
dat niet onze werkelijkheid en onze visie het laatste woord heeft,
maar dat Jezus overwinnaar is,
en dat we daardoor altijd weer kracht mogen ontvangen
om het leven in te gaan,
hoe hoog de golven ook zijn,
hoe alles ook is,
wij hebben een nieuw identiteit in Christus,
en een uitdaging om zo te leren leven,
zo belangrijk zijn wij voor God,
en we hebben een nieuwe toekomst
een redding waarnaar we op weg zijn.
Amen.

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.